27 June 2008

Терминалите и общата цена на притежание

Възраждането на една технология от миналото

Постепенно и в нашата страна се заговори от бизнес средите за тънки клиенти. При терминализацията бизнес ефекта е по-добър за инвеститорите и това доведе до събуждане на интереса. Какво предизвиква това внимание от на пръв поглед отдавна забравени технологии? Какви са модерните тънки клиенти и какви са техните силни и слаби страни?


Какво е “тънък клиент”?

Thin clients или още наричани терминали се използват, като крайни устройства в централизиран модел на работа. Терминалния сървър е най-важната част. Там са инсталирани целият системен софтуер, офис приложения и специализирани приложения. На този сървър се намират потребителските профили и данните за потребителя. Самите тънки клиенти служат само за показване на данни, предадени от сървъра - изображението на монитора, звук, заявки за печат на локално свързани принтери, както и да изпрати въведеното от клавиатурата и мишката, картови четци – за оторизация и баркод четци обратно на сървъра. Обмена на данни се осъществява посредством Ethernet, който в общия случай има достатъчен капацитет да работи с голям брой терминали. По-рядко се използват аналогови модеми, безжични адаптери (Wi-Fi) и GPRS-модеми. Ако има голям брой терминали (от стотици до хиляди) за разтоварване на сървъра и увеличаване на производителността му, то той може да бъде свързан към отделен дисков масив – обикновено външен, отделен сървър за бази данни, резервна система. При големите инсталации се използват клъстери от няколко терминални сървъра за разпределяне на натоварването.

Как работи потребителя?

Това е много просто: след въвеждане на данни за идентификация на екрана, той вижда своя работен плот и своите инструменти и няма значение от какъв вид терминал се използва системата. Работата в терминалния профил не се различава много от тази в локален профил на работна станция. Разликата е, че всичко се случва на сървъра. По отношение на хардуерните компоненти, за преход към централизирания модел има няколко основни характеристики. Тъй като терминалния сървър поема целия товар от работните станции, той трябва да бъде достатъчно мощен. Работните станции могат да бъдат заменени с терминални станции след, като потребителския профил бъде мигриран от работната станция към терминалния сървър или просто бъде създаден наново на него. Старите работни станции могат да се използват за терминални станции, но на тях няма да се стартират вече потребителските процеси и машината ще бездейства – няма да е натоварена според възможностите си. В допълнение, твърдите дискове, 3D-възможностите на видеото, оптични дискове се оказват излишни. Поради тези причини бяха разработени „орязани” компютри, чиито процесори нямат нужда от активно охлаждане поради ниската честота, нямат харддиск. Останаха без механика и станаха тихи и малки по обем. Оттам дойде и тяхното име - тънки клиенти. Като вградена операционна система в тънък клиент производителите използват Microsoft Windows CE, Windows XP или вградени различни версии на Linux-компактни системи. Образът на операционна система е с много малък размер и е побран във флаш памет или SSD инсталирани в терминала. Зареждането на тази ОС е единственото време, което губим за да стигнем до екрана за идентифициране на потребителя. Сесията може да бъде под RDP, X-Window и др. (в зависимост от инсталираните в терминалния сървър софтуер: Windows Server Terminal Services, Citrix Presentation Server, или UNIX). Тънките клиенти ползващи Microsoft Windows XP по-често се използват за нестандартни терминали, в които се изисква поддръжката на различни устройства, инсталиране на драйвери и специални приложения на клиента (например, много терминали ползвани за POS (Point of Sales) устройства са оборудвани с чувствителен на допир екран, GPRS-модем и специализиран клиентски софтуер изискващ локална инсталация).

Цена: Митове и реалност

Повечето производители на тънки клиенти са изложили като аргумент за покупка - евтини, интегрирани хардуерни платформи. Ако трябва да направим директно сравнение между терминални станции и работни станции то равносметката е следната:
- двойно по-дълъг среден живот на терминалната станция ( шест срещу три години);
- четири до десет пъти по-ниска консумация на електроенергия в полза на терминалите;
- по-ниски разходи за системно администриране;
– всички потребителски данни и настройки са на една машина – терминалния сървър;
- опростено архивиране на фирмените данни;
- високо ниво на сигурност на данните;
- по-малко време за пускане на нов потребител;
- по-бързо възстановяване на работата при отказ на терминална станция.

За да направим точен анализ трябва да се определят ползите от въвеждането на крайното решение и да изчислим TCO (Total Cost of Ownership) - общите разходи за собственост за няколко години напред. Нека разгледаме следния пример за да докажем тезата. Изчисляване на първоначалните разходи за закупуване на хардуер и софтуер и създаване на 15 работни места във вариант конвенционален компютър или терминал.

В класическия случай при изграждане на локална мрежа, ние ще трябва да предвидим:
- операционна система за основния сървър (Microsoft Windows Server 2008);
- операционна система за всяка работна станция;
- лиценз за потребителски достъп за всеки потребител (CAL).
При тънки клиенти се изисква:
- по-мощен хардуер за терминален сървър - двупроцесорен;
с повече оперативна памет, по-бърз дисков масив;
- операционна система за основния и терминалния сървър (Microsoft Windows Server 2008);
- лиценз за потребителски достъп за всеки потребител (CAL);
- лиценз за терминален достъп (TS CAL).

По този начин сериозно увеличаваме цената на сървърния софтуери добавяме отделен сървър за терминалните станции. От друга страна, обаче, тънкият клиент има ниска цена поради по слабите параметри на хардуера и тя варира според типа операционна система инсталиран на нея. За сравнение използвахме вариант на хардуер от HP http://www.hp.com/ и софтуер от Майкрософт http://www.microsoft.com/ .


Очевидно е, че стойността на първоначалната инвестиции във втория случай - тънки клиенти е по-ниска. Дори пада още, ако операционната система на терминалните станции е свободна версия на Linux модифицирана от производителя. Подобно изчисление за 50 работни места, ни даде още по-добър резултат – 650 USD на работно място. Пресечната точка между двата варианта т.е. еднаква цена за работно място е при 10 работни места - 1240 USD.При увеличаване на работните места цената пада по-бързо при терминалното решение. Обяснението на резултата не е сложно – при конвенционалния вариант увеличаването на броя работни места не променят драстично изискванията към основния и единствен сървър, защото натоварването с клиентските приложения се поема от работните станции. Това важи и за основния сървър при втория случай, но терминалния сървър поема натоварването от потребителските приложения – респективно при увеличаване на броя на крайните клиенти, всеки нов потребител ще изисква увеличение на оперативната памет (RAM), дял от процесорното време, обем за съхранение на данните и специфични настройки на дисковия масив. Над определен брой потребители на терминалния сървър цената за работно място започва да пада поради икономия от мащаба. Това важи до максималния капацитет и възможност за надграждане на съответния сървър. Колкото повече натоварваме сървъра с потребители, толкова по-ниска цена постигаме на работното място. Трябва да се обърне внимание и на факта, че всички потребители използват ресурсите на сървъра на конкурентна основа. Всеки един момент различните потребители използват различно количество ресурси и приближаването на натоварването до горната граница на възможностите на сървъра ще довежда до забавяне и изчакване на опашка за изпълнение. Оптималният вариант за натоварване на терминален сървър е пресечната точка между брой потребители и общ обем приложения стартирани и действащи по едно и също време без да превишават възможностите на сървъра в които и да е момент. Това изисква предварителен анализ на текущите нужди и внимателно планиране на бъдещите.

Предимствата и недостатъците

Очевидно е, че не можем да направим значимо спестяване при първоначалното придобиване на решение с терминален сървър. Тогава какво предизвиква растящата популярност? Безспорното предимство е изключително високото ниво на защита на данните. Ако то трябва да се постигне на конвенционални работни станции със сигурност ще отнеме значителни ресурси при имплементиране и поддръжка. По тази причина много банки използват терминалния модел, както и много финансови институции работят именно по този начин. При използване на тънки клиенти може да се гарантира най-високо ниво на сигурност - да се предотврати кражба на важни корпоративни данни. Компанията може да поеме пълен контрол над персонала - всеки потребител ще има право на достъп само до тези програми и данни, необходими за дейността му. Друг очевиден плюс е лекотата на управление на терминалния сървър. За поддръжка на терминална система се управлява и контролира само един сървър, няма нужда от обслужването на всеки тънък клиент. Сървърът управлява всичко необходимо за потребителския софтуер, антивирусния софтуер, мрежата, екрана и т.н. За да се гарантира висока надеждност на сървъра е необходимо той да се защити от външната електрическа мрежа чрез UPS, дисков масив (RAID) за по-голяма скорост и защита от загуба на данни при отказ на един от твърдите дискове. Понеже при терминалните станции не се използват движещи се механични компоненти (твърди дискове, оптични дискове, флопи дискове, а понякога и вентилатори), тяхната надеждност в сравнение с конвенционалните компютри е по-висока. Можем да добавим, като плюс много малката вероятност от отказ на терминалната станция – хардуер и софтуер. При подмяна на работна станция било то поради излизане от строя, софтуерен срив, морално остаряване или изпращане в отдалечен офис винаги е необходима намесата на системен администратор. Това отнема време за възстановяване в работен режим. При терминалните станции - не е нужно да се модернизират, достатъчно е да се увеличат производителността и възможностите на терминалния сървър. Отказ или повреда на станция се решава с подмяната й дори от обикновен потребител – трябва само да превключи кабелите от старата към новата. След повторното закачане към сървъра потребителя ще влезе в своя терминален профил и ще види своите приложения, дори курсорът ще мига на същата позоция в която е бил при настъпване на инцидента. Освен, че може да бъде заменен от друг за броени минути най-бързият начин за продължаване на работата е да се възползвате от съседни работни места.Името и паролата на потребителя са достатъчни за да може той да влезе в собствения си профил от произволно работно място. При определени условия зависещи от фирмената политика за сигурност потребителят може да се закача към терминалния сървър не само от офиса в който работи. Това може да става от вкъщи, от офиси на клиенти или от произволна точка с интернет достъп. Това не е ли виртуален офис, без да сме зависими от крайните устройства с които ще осъществяваме достъпа?Терминалните решения ни съкращават времето за създаване на нов потребител в системата. Казано с други думи нов служител ще започне работа с терминалния си профил по-бързо отколкото с локален профил на работна станция. Важен елемент от цената за притежание е, че терминалните станции консумират почти един порядък по-малко електроенергия от средностатистическа работна станция. Тук също може да се постигне значителна икономия от мащаба. Друго предимство на терминала се вижда при използване на програми, които изискват прехвърляне на големи количества информация през локалната мрежа. Благодарение на централизацията на данни и клиентски програми на сървъра, обмена на информация се случва във вътрешността на сървъра, без да изпращате нищо по мрежата, което ускорява реакцията и затова се увеличава продуктивността на персонала на организацията. Ето един по силен пример за ефективността: Нискоскоростна връзка на отдалечен клиент и необходимост да се прехвърли файл с големина 10 MB – това отнема от една до няколко минути клиента да изпрати или получи информацията. При терминален достъп тази операция е въпрос на секунда - две, защото файла е и си остава в локалната мрежа - той не е бил трансфериран от и към потребителя на отдалечената локация. Предимствата за крайните потребители при използването на тънките клиенти са:- тишина- компактни – някой могат да се монтират на гърба на TFT монитор- привлекателен дизайн. А недостатъците, но в същото време предимство за работодателите:- мониторинг работата на служителите- Отпада независимостта на потребителите при използването на софтуер – игри и приложения несвързани със служебните задължения- Ограничени права на потребителите В допълнение, тънките клиенти, не са подходящи за специализирани приложения като 3D-моделирането, 3D-дизайн, професионална работа с графика, дигитално видео.

Търсенето на баланс

Трудно е да се каже, че ще реализираме спестявания при първоначалната инвестиция за терминален модел на работа. Точния анализ за развитието на компанията ще ни покаже, колко бихме могли да спестим в рамките на няколко години. Не трябва да се пренебрегват по-ниските разходи за системно администриране при постоянно растящите заплати в ИТ бранша и по-ниската консумация на електроенергия при текущата ситуация на енергийния пазар. Важен елемент е ограничаването на дейността на служителите само до тази, която касае изпълнението на служебните им задължения – най-много пропуснатиползи компаниите реализират от неефективно уплътняване на работното време.Странно е, че именно терминалния модел е бил основно използван в началото на компютърната ера доста време преди съвременните компютри. Години наред е работил, докато на хората не им идва идеята за персоналният компютър. Отпреди няколко години тази технология отново е изтупана от праха и си пробива път, като водеща технология в бизнеса. Основният й двигател е начинът по който влияе на финансовия резултат на компаниите в дългосрочен план.Само бъдещето ще покаже дали отново ще се превърне в основна технология за използване на компютърна техника, но към днешна дата набира скорост. Наред с реализираните икономии и новите възможности за виртуализиране на офиса тази технология се превръща в конкурентно предимство пред себеподобните в наситените пазари.

А Вашият бизнес има ли ракета – носител?

25 June 2008

Виртуалният офис


Класическият офис е изчезващ вид и бавно, но сигурно се превръща в минало

Все по-често ставаме свидетели на такива прогнози от големите в ИТ бизнеса, които определят нашето бъдеще.
Нека погледнем практиката. Възможностите на унифицираната комуникация и средствата за групова работа от IBM се демонстрират на видео с една примерна компания, която се занимава с проектиране на кафеварки. Базираната в Италия фирма използва финкциите на Lotus Sametime за взаимодействие с технологичните инженери в... Китай. Чрез динамичният (практически мигновен) обмен триизмерните модели на изделията с помощта на функцията на Lotus Sametime и приложението 3DLive от Dassault Systemes, специалистите оперативно решават всички проблеми, свързани с качеството на бъдещия продукт, за да ускорят неговото извеждане на пазара.

Да, труда е направил от маймуната човек, и още живи индивиди, които помнят определения трудов ритъм ("от и до" с излетите през уикендите, периодическите "сбирки" в края на месеца и приятните дати за получаване на аванс и основна с отбелязване на събитието в неголям колектив).
Днес това започва да се превръща в минало за много компании, които бързо крачат в крак с новите технологии и бизнес прогреса, а в бъдеще – те ще стават все повече.
Както не без основание предричат бизнес консултантите, аналитиците и експертите на база наблюдаваните трендове и тенденции, виртуалното работно място (Virtual Workplace) става задължителен елемент за ефективността на труда. Няма да има повече нужда да се тъпчем в градския транспорт в средата на потни съграждани или да гълтаме изгорели газове в ежедневните задръствания и да похабяваме часове от остатъка на живота ни в безмислен път от вкъщи до работното място и обратно. Настъпва време, когато няма да има никаква необходимост от работа в офиса – просто ще вземаме своето работно място с нас. Работете ако искате и на плажа!
Настолните телефони и компютри също постепенно ще изчезнат, като ще бъдат заменени с разнообразни мобилни устройства, които ще поемат и традиционните офисни функции. Инструментите на социалните мрежи, възможността да се организират и провеждат конференции и съвещания във виртуалния свят ще заменя напълно реалното присъствие на хора. Моделите на работа и трудови отношения ще претърпят огромни промени благодарение на повсеместно разпространяващата се глобализация и "екологично дружелюбни" инициативи на бизнеса – честотата на посещения в офисите ще намалее, а ще се поощрява работата от дома.
Обикновенните ежедневни инструменти (наред с електронната поща) ще станат център за незабавен обмен на съобщения (Instant Messaging, IM) и средства за колективна работа в реално време. Подобно на електронната поща, която вече е станала неотменна част на съвременния бизнес процес, незабавния обмен на съобщения ще бъде предпочитан начин за бизнес взаймодействие за новото поколение труженици на клавиатурата. Разпространението на унифицираните комуникации се активизира в насока от традиционната услуга за незабавен обмен на съобщения и се превръща в "отправна точка" за разширяване мрежите на мултимодалните системи (предполагащи комбинирани различни транспортни мрежи при предаване на разнородна информация).
Нас ни очаква преход от телефонния звън към съвместните бизнес процеси. Компаниите преминават от използване на базовите възможности на моментните съобщения – подобно на функцията "click-to-call" и уведомяване за присъствие в мрежата ("online presence”) – към тясна интеграция на услугата IM с бизнес-процесите и специализирани бизнес-приложения.
Функционалната съвместимост (Interoperability) и откритите стандарти ще пометат собственическите канони в сферата на бизнеса и обществения живот. Всеобщата нужда от функционална съвместимост и наличието на установени отраслови стандарти карат доставчиците на услуги да имплементират унифицирани комуникации и да обезпечават взаимодействието на своите системи. Възможността, която излиза наяве при конвергентно, колективно и функционално богато "присъствие онлайн" позволява на хората и компаниите бързо да намират и използват нужните ресурси, повишавайки ефективността на бизнеса и качеството на живот.
Появяват се нови модели бизнес конференции, делови преговори и съвещания. Правилата на поомръзналите ни традиционни избирателни съвещания с разгласяване по телефона стават история. Съществуващите модели "работни съвещания" напълно се трансформират, а методите, средствата и процесите стават във висша степен оперативни, специализирани и целенасочени (а не универсални), основани на контекстта и необходимостта.
В практиката онлайн корпоративните съвещания оказват широка приемственост на технологиите за триизмерни виртуални светове и интерактивни бизнес игри, доколкото максималната приближеност към класическия модел (или, с други думи, придаването на социално типичните черти на ежедневните работни операции), ще стане обичайно използвана от следващото поколение служители, които ще работят по-продуктивно в позната и разбираема среда.
Дори сега услугите и платформата на унифицираните комуникации и колективната работа получава широко признание. Глобалното подразделение IBM Global Technology Services помага на клиенти по целия святда внедряват и експлоатират конвергентни мрежи за предване на глас, видео и данни. Например IDEA Cellular – водещ оператор на мобилна мрежа, член на многопрофилния промишлен холдинг Aditya Birla Group – осъществява, с участието на IBM и Cisco, внедряване единствено по рода си на система за унифицирани телекомуникации и групова работа, която е призвана да съдейства за повишаването на продуктивността на персонала и ръстта на бизнеса. IBM предоставя необходимите услуги, активи и интелектуални ресурси за консултации и проектно поддържане на внедряването, като обезпечава безпроблемното интегриране на решението в съществуващата бизнес среда. Инвестициите на IBM ще бъдат насочени по направление осигуряване нуждите на клиентите при интеграцията на мултиплатформени среди и различно мрежово оборудване на доставчиците на услуги по свръзките. IBM също така много инвестира в обучение и повишаване квалификацията на инженерите, консултантите и специалистите по сервизното обслужване на основата на методология Global Services Method and Reference Architecture, успешно тествана върху хиляди подобни проекти.
Значителен брой водещи компании от цял свят използват програмно осигуряване и услуги на IBM за имплементиране на нови решения в унифицираните комуникации. Avaya разработва за Кредитния съюз на служителите от щата Пенсилвания (Pennsylvania State Employee's Credit Union, PSECU) една добра система от унифицирани комуникации, основана на технологии от IBM и включващи услугите - телефонна и факсова връзка, електронна поща и незабавен обмен на съобщения. Компанията Forterra System с помощта на технологията IBM UC2 (унифицирани комуникации + средства за групова работа) създават иновационни решения под кодовото име "Babel Bridge" ("Вавилонски мост"), който позволява на разузнавателните служби в САЩ да използват единна графична система за оперативно взаимодействие във виртуалния свят. Бизнес партньор на IBM - компанията VBrick пусна на пазара допълнителен програмен модул VBrick Video Plug-in for Lotus Sametime, който осигурява предаването на поточно видеосъдържание (включително услугата "видео по поръчка") в среда IBM Lotus Sametime.
В това направление действа и Cisco, която обяви новата стратегия на Cisco Motion. Тя предоставя на бизнеса практическо решение за интеграция на мобилни устройства, приложения, системи за охрана и разнородни мрежи на база единна унифицирана платформа.
Основния елемент от стратегията на Cisco Motion е устройството Cisco 3300 Series Mobility Services Engine (MSE). Тази хардуерна платформа има открит интерфейс API за консолидация и поддръжка на разнообразни мобилни услуги в жични и безжични мрежи. Cisco изведе на пазара четири програмни продукта за платформата MSE: софтуер за репорти на Cisco Context-Aware Software, система за предотвратяване на проникване Cisco Adaptive Wireless Intrusion Prevention System (wIPS), средство за управление безопасността на клиентите Cisco Secure Client Manager и интелигентна система за мобилен роуминг Cisco Mobile Intelligent Roaming. Хардуерната платформа Cisco MSE и прилежащото програмно осигуряване добре се интегрира с продуктите на Cisco за унифицирани безжични мрежи, системи с унифицирани коммуникации (Cisco Unified Communications Manager) и устройства, съвместими с мрежовите технологии на Cisco. Всичко това позволява да се разширява корпоративната мобилна система и да увеличава тяхната значимост за бизнеса.
Вече много партньори – разработчици на приложения и решения са интегрирали или планират да интегрират свои системи с платформата MSE. В партньорската екосистема MSE влизат такива компании, като Nokia и Oracle, технологични партньори AeroScout, Agito Networks и Airetrak, а така също и водещи разработчици на приложения - IntelliDOT и Johnson Controls (приложения за медицина) и OATSystems (приложения за промишлено производство).
"За да удовлетвори и превиши очакванията на бизнеса в сферата на мобилността, ИТ отрасъла е длъжен да повиши безопасността и улесни управлението на множество устройства, да интегрира разнородни мрежи, да създава нови приложения, да предоставя сигурен достъп до необходимата информация и да осигури на потребителите единен набор от услуги, независимо от местоположението и типа мрежова свързаност" - заяви Brett Galloway, старши вицепрезидент отдел безжични технологии и сигурност в Cisco.
И ако такива гиганти, като IBM и Cisco са пуснали в ход на пълна пара такъв проект, към тях се присламчват десетки нови компании, а и да не забравяме Intel, който разработва чипове и безжични адаптери за преносими устройства, то е ясно, че ерата на всеобщата мобилност вече е настъпила.

23 June 2008

Сървъри - планиране

Подходящият сървър
Най-лесно се избира хардуера на сървъра. Но отговорите на останалите въпроси - сървър от какъв клас трябва да се закупи, каква конфигурация ще бъде необходима и, разбира се, колко ще струва това, се базират изцяло на идеята за какво планирате да използвате сървъра. Едно от значителните предимства е, че можете да изберете конфигурации на сървъра, отговарящи на вашите конкретни нужди, и по този начин да насочите инвестицията си към тези области, които са най-необходими. Вероятно за вас не е новост, че сървърът обикновено струва повече от настолната система - напълно резонно, тъй като сървърът е предназначен да прави повече от настолната система. Но може би ще се изненадате, че един стабилен сървър от нисък клас не струва много повече от един настолен компютър от висок клас, а е много вероятно да се вмества по-добре във вашия бюджет за технологично оборудване, отколкото сте си представяли.
Най-важното нещо, което можете да направите, за да сте сигурни, че сървърът ще отговаря на нуждите ви и ще се вмести в бюджета ви, е да посветите малко време и енергия на оценката на тези нужди. Докато не сте наясно с това за какво точно искате да използвате своя сървър, рискувате да купите недостатъчно мощен сървър или да изхарчите прекалено много от ценния си бюджет за възможности, които просто не са ви нужни. Малко планиране в началото може в крайна сметка да доведе до значителни спестявания и подходящо параметризиране на оборудването.
Планиране на нуждите от сървър
Планирането на вашите нужди по отношение на сървъра се свежда до оценка, която изисква известно проучване от ваша страна. Проучете и се постарайте да отговорите на следните въпроси:
• Колко понастоящем са служителите ви?
• Какъв проблем се опитвате да разрешите?
• Какъв вид софтуер ви е необходим предвид броя на служителите ви?
• Колко бързо сървърът трябва да обработва данни (т.е. скорост на процесора)?
• Колко процесора са ви необходими? Някои решения изискват два или повече процесора.
• С колко памет (RАМ) бихте желали да разполагате?
• Колко пространство на твърдия диск е необходимо за данните, към момента и за в бъдеше?
• Какъв вид контролер за твърдия диск (SAS, SСSI, SATA или PATA) ви е необходим?
• Дали желаете сървър за конфигуриране в шкаф (който заема по-малко място) или в тауър кутия (с повече пространство за разширяване)?
• Необходима ли ви е мрежова карта (или две)?
• Планирате ли да добавяте допълнителни устройства за архивиране или съхранение на данни (лентови или оптични, например) към своята система?
• Какво ниво RAID, Redundant Area of Inexpensive Disks, (0,1,5,6,10,50,60) на дисковите масиви за по-голяма сигурност на информацията желаете да поддържате?
• Какви средства за управление на сървъра са ви необходими?
• Нуждаете ли се от помощ за настройването на своя сървър?
• От какво ниво на техническа поддръжка и сервиз се нуждаете?
Добрата новина е, че дори и да не знаете откъде да започнете с отговорите на тези конкретни въпроси, анализът, който правите, за това как искате да функционират вашите база данни, уеб сървъри, файлови сървър или други системи, в действителност ше ви доведе до отговорите. След като вече имате идея за това какво търсите в това решение, търговецът, консултантът или сервизният инженер ще ви помогнат да превърнете добрите си идеи в реални спецификации на бъдещия ви сървър.
Оценка на вашите нужди
Ако не разполагате с отговорите на списъка с въпросите по планирането на нуждите от сървър, трябва да подходите систематично, като направите оценка на няколко различни аспекта на решението, за да откриете подходящият за вас сървър:
• Спецификата на решението
• Софтуерът
• Данните
• Потребителите
Вашето решение
Макар вероятно да имате добра представа за това какво решение планирате да реализирате, колкото по-подробно успеете да го дефинирате, толкова по-лесно ще бъде да изберете подходящия хардуер. Например, ако изграждате файлов и принт сървър, задайте си следните въпроси:
• Колко са служителите във вашата компания?
• Колко и какви принтери трябва да поддържате?
• С какъв обем данни разполагате в момента?
Ако изграждате Microsoft Exchange или друг e-mail сървър, задайте си следните въпроси: • Какви услуги е необходимо да поддържате: e-mail, обмен на съобщения в реално време, управление на контактна информация?
• Планирате ли да поддържате безжичен достъп до своя e-mail?
При дефиниране на функциите, които вашето решение ще започне да изпълнява при първото му пускане в действие, трябва да вземете под внимание и всички допълнения или промени, които планирате да правите през следващите няколко месеца или дори година. Докато в началото вашият принт сървър управлява един или два принтера, може впоследствие той да бъде разширен да поддържа повече принтери от различен тип, включително и многофункционални устройства, скенери и други устройства за печат и за обработка на изображения. Ако изберете да закупите сървър за първоначалните ви задачи, който позволява бъдещо надграждане, ще спестите както време, така и средства.
Софтуерът
Ако планирате да използвате определен набор от софтуерни пакети на своя сървър, например уеб сървър или база данни, трябва да подготвите всички конкретни детайли за тези пакети, преди да пристъпите към закупуването на сървър. Повечето от тях имат специфични изисквания към системата - за процесорната скорост, за минималния обем памет и капацитета на твърдия диск. Макар документацията на всеки софтуерен пакет да включва тези основни изисквания, можете да се обърнете към разработчика или дистрибутора на софтуерния пакет за съвет каква система да закупите. В техен интерес е вашето решение да е успешно, а и те имат голям опит в осигуряване работоспособността на своя софтуер на различни сървъри. Повечето биха могли бързо и лесно да ви кажат какъв вид сървър най-добре поддържа софтуера им, когато се използва самостоятелно, а и дори в комбинация с други софтуерни пакети. Обикновено тази помощ е безплатна, затова се възползвайте от нея.
Данните
Обемът данни, с които разполагате в момента, и това, което ще генерирате през времето на използване на сървъра, формират определянето на пространството за съхранение на данни, което трябва да предлага вашият сървър. Макар определянето на това с колко данни разполагате или с колко ще разполагате в бъдеще да е доста абстрактен въпрос, все пак има начини за изчисляване на някои приблизителни стойности на базата на ретроспекцията и екстраполирането. Например, ако планирате да изградите файлов сървър за съхранение на документите, които в момента са разхвърляни на различни настолни системи в офиса, сумирайте колко място заемат и го разделете на времето, което е било необходимо, за да ги създадете (за предпочитане в месеци). Ще получите добра представа за това колко място ви е необходимо веднага, а можете да изчислите и средното количество данни, които създавате на месец. Умножете това средно количество по 24 или 36 месеца и ше имате идея за това колко място ще е необходимо на сървъра ви след две или три години. Ако създавате по-сложно решение, като например уеб сайт, основан на база данни, то тогава се доверете на своите програмисти или консултанти да ви помогнат в определянето на това колко данни ще генерира системата. Също така не забравяйте, че самите данни не са единствената информация, която ще съхранява вашият сървър. Всеки инсталиран софтуер ще заема място на диска на сървъра, както и самата операционна система, затова трябва да имате всичко това предвид при определяне на дисковия капацитет на устройството. Добрата новина е, че дистрибуторът или търговецът могат да ви помогнат да установите всичко това.
Потребители и производителност
Не на последно място ще се нуждаете от ясна представа за това колко хора ще работят с вашия сървър и колко добре той трябва да работи за тях. И двата фактора са свързани с производителността (както на процесора, така и на паметта), от която се нуждае вашият сървър. Ако вашите файлови и принт сървъри се ползват от едва осем или десет потребители, не ви е необходима много голяма мощ. Но ако ще трябва да поддържате 50 до 100 потребители, вашите нужди от мощност ще са по-големи. Ако изграждате интранет или уеб-сайт, се нуждаете от груба преценка за това колко хора ще посещават сайта на ден. Освен това, ако изграждате решение за база данни, важно е колко хора ще имат едновременен достъп до базата данни? Освен това не отчитайте само броя на потребителите, които вашата система ще трябва да поддържа при своето пускане в действие. Както и при данните, преценете колко потребители очаквате да се поддържат след шест месеца, година или две години. Вие трябва да сте сигурни, че сървърът ви е готов да поддържа увеличен брой потребители.
Полезен съвет
В зависимост от сложността на решението, може да е необходимо да направите оценка на всеки от тези различни аспекти сами или пък специалистите по информационни технологии, изграждащи решението, могат да направят това вместо вас. Ако сами определяте решението (за офис файлов и принт сървър или малък интранет, например) направете възможно най-пълна оценка на своите нужди, но не се страхувайте да се доверите и на дистрибутор, консултант или друг експерт да ви помогне, като прегледа идеята ви. Не е задължително те да разработят решението от началото до края, за да се възползвате от тяхната компетентност, а и средствата, които ще инвестирате в професионална консултация, биха ви спестили много пари в дългосрочен план.

Какво да питате при избор на сървър?
Надеждност на ниво хардуер:
• Дублирани ли са най-важните компоненти - твърдият диск, захранването и вентилаторът, за да се подсигури непрекъснат режим на работа?
• Може ли да се повиши надеждността и скоростта на достъп до данните върху дисковите устройства чрез обединяването им в масиви (RAID)?
• Включена ли е стандартно такава функция или е допълнителна?
• Как се интегрират съответните RAID- контролери в сървъра, тествани ли са?
• Могат ли твърдият диск, захранването и вентилаторът да се сменят, без да се спира сървърът?
• Какви възможни решения за дублиране на цялата система (клъстери и т.н.) се предлагат?
Надеждност на ниво софтуер:
• Има ли технология, която да предупреждава за потенциален проблем в даден компонент (твърд диск, операционна памет и процесор)? Могат ли те да бъдат сменени безплатно, докато сървърът е в гаранция?
• Има ли технология, позволяваща самовъзстановяването на сървъра при наличие на проблем?
• Има ли софтуер за управление на сървъра, включително отдалечено, например през Интернет?
• И какво ниво на сигурност дава достъпът през Интернет?
• Има ли софтуер, улесняващ инсталацията на операционната система?
• Възможен ли е отдалечен достъп и евентуално диагностика на сървъра?
Производителност
• Подлаган ли е на производствени тестове този модел сървър?
• Тестван ли е сървърът за работа със съответната операционна система?
Сигурност на информацията
• Какви продукти за архивиране се предлагат?
Мащабируемост
• Какви са възможностите за надграждане на избраната конфигурация при нарастване на обема информация или изискванията на приложенията? Процесор, памет, дискови и архивиращи устройства, захранване и т.н. - до какви граници?
Гаранция и поддръжка
• Каква е поддръжката - на място, в сервиза, в какъв срок се реагира?
• Колко е гаранционният срок и може ли да се удължи срещу допълнително заплащане?

от брошура за избор на сървър http://www.hp.com/

19 June 2008

Сървъри - трудният избор

С нарастването на конкуренцията на бизнеса у нас и отварянето на България към cвeтoвнитe пазари, Най-вече във връзка с предстоящото влизане на страната в Европейския съюз, пpeд все повече Български фирми възниква необходимостта дa разчитат във всекидневната си дейност на съвременнитe информационни технологии.
За дa се справят успешно с предизвикателствата, те все по-cилно зависят от съвместното ползване на общи pecypcи ­информация, приложения и устройства. При това трябва дa разчитат на безотказност и дocтъп по всяко време. Taкa естествено възниквa необходимостта от компютър, кoйтo дa съхранява и обработва най-важната информация за фирмата - специално пpoeктиpaнa от производителя cиcтeмa, наречена сървър.

С бързото и стремително развитие на индустрията всички технологии, пpoeктиpaни за виcoк клас cървъри - 8 и 4 процесорни, вече се предлагат и за cъpвъpитe от по-нисък клас, предназначени за малкия и средния бизнес.
При това на дocтъпни цени. Все още обаче фирми, ограничени от cвоитe ИТ бюджети, често cи задават въпроса сървър или РС?
Cъpвъpитe се предлагат все по-масово и повечето потребители започват дa cи мислят, че eдин сървър би им бил от полза за управляване на файлове и пpинтepи, за хостване на e-мail сървър, за по-добро подсигуряване на фирмената мрежа или изобщо за правене на повече неща, отколкото биха могли дa се правят с настолния персонален компютър.
Но дa осъзнавате нуждата от сървър и в действителност дa намepитe точно този модел, кoйтo Ви е необходим, са двe различни неща. Необходимо е дa разберете кaкво всъщност е сървърът и дa прецените дали Ви е нужен сървър и кaк дa пoдxoдитe, за дa oткpиeтe правилният сървър за Вас.

Кaкво е сървър? С кaквo сървърът се различава от персоналния компютър?

Отговорът на този основен въпрос е по-лесен, отколкото може би cи мислите. Сървърът е компютърна cиcтeмa, специално предназначена за съхраняване, управление, пpeдaвaнe и обработка на дaнни.
Cъpвъpитe:
● Са по-надеждни от настолните cиcтeми;
● Осигуряват повече бързодействие и по-ефективно обработване на дaннитe;
● Гapaнтиpaт сигypнocттa на дaннитe;
● Могат дa бъдат разширявани в cъoтвeтcтвиe с вашите нужди.

Преди всичко, за дa сте наясно дали ви е необходим компютър или сървър, трябва дa cи oтгoвopитe на следните въпpocи:
● Мога ли дa cи позволя компютърът, къдeтo се съхранява общата информация на фирмата, дa не работи за дълго време?
● Мога ли дa cи позволя този компютър дa обработва дaннитe бавно?
● Мога ли дa cи позволя дa изгубя информацията, съхранявана на този
компютъp?
● Мога ли дa cи позволя, aкo бизнесът ми се развива, моят компютъp дa не позволява разширяване, съответстващо на този растеж?

Aкo отговорът на eдин или всички от тези въпpocи е "не", вашият централен компютъp е важно дa е специално пpoeктиpaн за целта, т.е. дa е сървър.
Haкpaткo казано, сървърът е много повече от супермощна настолна cиcтeмa и не може дa бъде заменен с тaкaвa.
Настолните cиcтeми са оптимизирани за работа с операционни cиcтeми с дружелюбен потребителски интерфейс, приложения, кaктo и за улесняване на дpуги задачи. Дори и aкo комютърът имa същия процесор, бързодействие, памет и капацитет на твърдия диcк кaтo сървъра, те няма дa са eдни и същи, тъй кaтo технологиите, на кoитo са базирани, са разработени за различно приложение.

Нуждаете ли се от сървър?

Мaкap дa не съществува рецепта за това кoгa е необходим сървър, все пaк са приложими някои общи указания. Aкo в офиса Bи работят тpимa или четирима служители, кoитo използват съвместно файлове в paмкитe на компютърна мрежа, ползват Интернет или изпращат електронна поща, може и дa не Bи е необходим сървър. Но aкo имaтe пeтимa или повече служители, работещи заедно в мрежа, сървърът може дa Bи ocигypи eднo централно място за съхраняване на важните файлове, съвместно ползваните приложения и дpyги pecypcи, кoитo използвате често. Освен това, със сигypнocт ще Bи е необходим сървър, aкo иcкaтe дa внeдpитe някои от следните cиcтeми и приложения:
● файлов или пpинт сървър;
● Microsoft Exchange cиcтeмa или дpyг e-mail сървър;
● Firewall или дpyгa cиcтeмa за сигypнocт;
● Уеб сайт или фирмен интpaнeт;
● ERP (Eпterprise Resource Planning) или CRM (Customer Relationship Management) решение за база дaнни;
● Решение за електронна търговия.
По принцип, aкo трябва дa изградите компютърнa cиcтeмa, която обработва, позволява съвместно използване или по дpyг начин управлява дaнни, то със сигypнocт ще Bи е необходим сървър.

Характеристики на сървърите

Bиcoкa надеждност
Мaкap различните типoвe cъpвъpи дa осигуряват различна степен на надеждност, xapaктepнo за всички тях е, че са пpoeктиpaни за безотказна работа.
По-висока надеждност предлага по-високият клас съpвъpи, кoитo позволяват дублиране на важните компoнeнти или възможност за подмяна на дефектиралия елемент без пpeкъcвaнe на работата. Това, разбира се, се отразява на цената на сървъра - тя става пo-виcoкa, когaтo налице е възможност за замяна на твъpд диcк; и нараства, aкo се осигурява и замяна на захранването и на вентилатора.
Значително пo-виcoкa е цената, когaтo се "дублира" целият сървър ­т.нар. клъстер - пpи кoйтo паралелно работят двa сървъра с общ диcкoв мacив.
За дa се осигури още пo-виcoкa надеждност, могат дa се подсигурят също PCI разширителни слотове, пaмeти и дpyги компоненти. Тези възможности са xapaктepни за по-високия клас cъpвъpи.
За нуждите на eдин неголям офис е достатъчен сървър с дублиране на твърдия диcк (т.е. с място за втopи диcк с възможност за смяна без пpeкъcвaнe), дублиране на захранването и/или вентилаторите. По-подробно зад тepминa надеждност cтoи следното:

Сървърът е специално пpoeктиpaн за работа 24 часа на денонощие, 7 дни от седмицата.

● Охлаждането на сървъра се пpoeктиpa тaкa, че дa се гapaнтиpa оптимално охлаждане на топлинно нaтoвapeнитe компоненти - захранване, процесори, памeти, твъpди диcкoвe.
● Модулите в сървъра са специално пpoeктиpaни и тecтвaни за повишено натоварване - чипове, процесори, памeти, твъpди диcкoвe и дp.
● Допълнителна гаранция за надеждност е тестването на компонентитe за съвместна работа (важи при готовите решения от един доставчик).

Дублиране на компоненти

В завиcимост от желаната степен на надеждност, възможно е дa се дублират следните критични компоненти (т.нар. Redundancy):
● Tвърд диcк (Масиви от двa или повече диcкa) - RAID конфигурация на xapдyepнo нивo;
● Захранване;
● Вентилатори.

Подмяна без пpeкъcвaнe

Xapaктepнo за cъpвъpитe, отново във връзка с повишената надеждност, е възможността следните компоненти дa се подменят, в случай че дефектират, без дa се пpeкъcвa работата на машината (т.нар. функция - hotplug).
● Твърд диcк;
● Захранване;
● Вентилатори.

Клъстери

Вече спомeнaтитe клъстери осигуряват най-­виcoкo ниво на надеждност, защото се "дублира" самият сървър, кaтo се използва и общ външен диcков мacив. Taкa пpи отказ на единия сървър, другият ще продължи работа и ще поеме функциите на дефектиралия.

Bиcoкa производителност

Дори и cъpвъpитe дa поддържат същите процесори, бързодействие, пaмeт и диcков капацитет, те са съвсем различни от настолните компютpи, тъй кaтo технологиите, на кoитo са базирани, са разработени за различно приложение.
Това се дължи на факта, че компонентите на сървъра са предназначени за съответния клас машина и са тecтвaни и оптимизирани за работа със cъoтвeтнитe операционни cиcтeми и приложения.

Bиcoкo нивo на сигypнocт на дaннитe

Освен виcoкoтo ниво на надеждност, кoeтo cървъpитe осигуряват, за дa се пocтигнe още по-голяма сигypнocт на информацията, могат дa се използват архивиращи устройства, кaктo и външни диcкови мacиви и клъстер конфигурации.
При виcoкo ниво на ценност на информацията, peдовнoтo apxивиpaнe е задължително. Това осигурява възможност допълнително дa се защити най-ценната информация и пpи необходимост дa бъде възстановена.

Мащабируемост - възможност за надграждане

Докато персоналният компютъp е предназначен и пpoeктиpaн дa изпълнява задачите на eдин потребител и може дa се надгражда дo това ниво, сървърът се пpoeктиpa дa обслужва много потребители и има по-широк диапазон за надграждане - може дa се увеличи oпepaтивнaтa пaмeт, дa се добави процесор, дa се разшири диcковотo пpocтpaнcтво и т.н. Това означава, че сървърът ще се изплати дocтa бързо: колкото повече расте дeйнocттa на всяка фирма, толкова повече се увеличава обемът информация, с която се работи. Bгpaдeнитe в сървъра значителни възможности за надграждане спестяват проблема дa кyпитe РС за сървър и след известен пepиoд от време дa се нуждаете от второ РС за cъxpaнeниe на нарасналия обем информация.
Как да планираме нуждите от сървъри ще прочетете в следващата публикация.

17 June 2008

ИТ аутсорсингът в България


Използване на ИТ аутсорсинг – предаване на функция на специализирана компания, свързана с използването на Информационни технологии се превръща в стандартен модел на работа за много български фирми. Всеки ден се появяват все повече компании предлагащи такива услуги, което спомага за редуцирането на техните цени и повишаване на качеството. В световен мащаб, по данни на IDC (International Data Corporation), аутсорсинг в областта на ИТ използват повече от 70% от бизнеса.

Необходим ли е аутсорсингът?
Не всички отдели от една компания носят приходи, но всеки един от тях носи разходи на финансови средства - в най-добрия случай работната заплата на екипа. Така погледнато, можем да разделим доходоносните отдели (в случайте при превишение на приходите над разходите) и спомагателни отдели, които не носят приходи, но са необходими за поддръжка на работата на организацията. Потенциално приходните отдели ще назовем приходен център, а спомагателните – разходен център. Към разходните центрове традиционно се отнасят: административно-стопанския отдел, охраната, маркетинговия отдел, ИТ отдел. Към приходните центрове обикновено се отнасят: отдел продажби, производство или оказване на професионални услуги.
Ако формирането на приходните центрове, като правило, се определя от мисията и виждането за бизнес на съответната компания, то разходните центрове обикновено се създават поради необходимост.
Въобще е трудно да си представим мисия формирана по следния начин: „Да станем дистрибуторска компания номер едно с блестящ отдел охрана”.

Всъщност произволна фирма, стремяща се да заеме лидерски позиции на пазара не би й попречил първокласен отдел по сигурността.
Приходните центрове носят пари, затова и изнасянето им извън компанията противоречи на здравия разум. В този ред на мисли, повечето компании извеждат на аутсорсинг функциите на разходните центрове при условие, че това ще позволи не само да се съкратят разходите на даден отдел, но и да се запазят на необходимото ниво или дори да се подобрят ключовите показатели за ефективност. За ИТ аутсорсинга към такива показатели могат да се отнесат:
- Качество на извършената работа;
- Оперативност при изпълнението;
- Осигуряване необходимото ниво на информационната безопасност.
Възможни са и други показатели, зависещи от конкретния бизнес.

Предпоставки за успешна работа
Много компании се страхуват да прибегнат до ИТ аутсорсинг, защото в този случай друга страна придобива достъп до тяхната информация. Обикновено не се обръща внимание на факта, че щатните системни администратори също имат такъв достъп и могат да четат електронната поща на потребителите например. Да се защитят конфиденциалните данни е постижимо с политика по информационна безопасност, стига служителите на компанията достатъчно стриктно да я изпълняват. Казано иначе, тези, които ще използват ИТ аутсорсинг, ще им се наложи да преосмислят мерките за информационна безопасност и обезпечат контрола по изпълнението им.


Преимущества
Квалификацията на специалистите в аутсорсинговата компания обикновено е по-високо, отколкото на щатните специалисти. При несъответствия на резултатите за изпълнената работа по очакванията за възложителя, стига да не е уговорено друго, аутсорсинговата компания е длъжна да поправи пропуските за своя сметка. Ако заданието се изпълнява от щатни служители, то отстраняването на грешките ще донесе допълнителни трудочасове, влечащи след себе си непланирани разходи. ИТ аутсорсинга позволява да се гарантира качеството на извършените работи при фиксирани разходи, а също и да се редуцират някои задачи при управление на ИТ персонала, в частност проблема с неговата мотивация. Висококвалифицираните кадри имат необходимост не само от достойна компенсация, но и възможност за професионален и кариерен ръст, чиито работодатели не винаги имат възможността да удовлетворят. Аутсорсинговите компании встъпват в ролята на ковачница на кадри, като своевремено повишават квалификацията на служителите и им предоставят възможност за професионален ръст. До това се стига благодарение на разнообразните задачи в обслужваните компании. Специалистите работещи в аутсорсингови фирми, обикновено минават специално обучение, което позволява на клиента да спести пари и време за да праща на тренинги и сертификации щатни служители, а използва наготово услугите на истински професионалисти. Аналогично в случай на уволнение, болест или отпуск на такъв служител, стига да не е уговорено друго в договора, аутсорсинговата компания подменя този специалист с друг при същата квалификация. Ето защо прибягвайки до ИТ аутсорсинг, може при минимален щат да се изпълняват мащабни ИТ проекти, привличайки специалисти с необходимата квалификация. Съкращаването на щата, пък от своя страна, позволява да се сведе до минимум разходите за персонала.


Изгоден ли е ИТ аутсорсинга?
Ако използването на ИТ аутсорсинга е възможно, то следващата крачка ще бъде оценка на разхода. Необходимо е да се поясни, дали действително в дадената ситуация услугите от външната компания ще излязат по-евтино, отколкото труда на щатните служители. Представената формула позволява да се сравни разход на собствения служител и външния изпълнител за една и съща работа:
D=X*(Z+K)/T - A,
където: X - предполагаема разход на служителя в часове;
Z - параметър - месечна заплата;
K - параметър - косвени разходи за служителя на месец (социален пакет, обезпечаване на работното място и т.н.);
T - количество работни часове на месец (обикновено - 176);
A – цена за услугата от аутсорсинговата компания.
Следователно, D се явява разлика и ако тя е положителна, то по-изгодно е да се прибегне до услуги на аутсорсингова компания, вместо да се работи само със собствени сили.
Ако на аутсорсинг се отделят не части, а целия обем от работа на щатния служител, например системния администратор, то сметката значително се усложнява. Необходимо е да се увеличат разходите за обучение, търсене на персонал в съответствие с текучеството на кадрите, заплащане на болнични и отпуски и т. н. Най-точния метод за сравнение се явява разхода за ИТ отдел за година със стойността на годишния договор с аутсорсинговата компания.
Има фактор, който е много сложно да участва в разчетите, но е необходимо да се има в предвид: постояното присътствие на специалисти (независимо от болест, отпуск и уволнение), способни оперативно да отстранят срив във ИТ инфраструктурата, помага да се избегне престой в бизнеса на компанията. Точно това обстоятелство склонява много предприемачи и мениджъри към подписване на договор за ИТ аутсорсинг. Трябва да се отбележи, че редуцирането на разходите винаги се явява мощен инструмент за повишаване на рентабилността, а ИТ аутсорсинга дава възможност не само да се намалят разходите, но и да се използват в бизнеса най-новите мениджърски и информационни технологии, което пък от своя страна позволява на малкия бизнес да решава по-мащабни задачи и проблеми и успешно да се развива.

Поглед в практиката
Компания N с оборот 10 милиона лева за година има локална мрежа от 20 компютъра, един или два сървъра и мини АТС с 20 телефона. За поддръжка на дадената инфраструктура обикновено се наема един щатен служител, способен да отстранява възникналите проблеми в компютърната и телефонна мрежа.
Да предположим, че престой в режим на неработоспособност неотстранен в продължение на 8 часа, донася загуби в размер на 10% от дневния оборот, т. е. 4 хиляди лева. Сериозните проблеми (вирусни, хакерски атаки и т.н.) са способни да доведат до сериозни загуби и пропуснати ползи, като например престой на бизнеса, кражба и/или загуба на информация.
Заплатата на системния администратор с необходимата квалификация е около 1000 лева. Плановата натовареност на дадения специалист се оценя на 30% от работното време. Аутсорсинговата компания при сключване на договор за една година с ежемесечен абонамент 1000 лева е готова да предложи присътствие на специалист в офиса на клиента в течение на 3 часа дневно и 4 предплатени идвания с възможност за заплащане на допълнителни посещения при необходимост. Това напълно удовлетворява нуждите на компания N за обслужване на инфраструктурата й.
Нека да изясним целесъобразността на ИТ аутсорсинга за дадената фирма. Основната заплата на системния администратор е 1000 лева. Косвените разходи (социални осигуравки, плащания за болнични и отпуски, наем да допълнителен сътрудник по време на отпуск или болест на щатния) - още 500 лева на месец. За една година D=12*(1000+500)-12000=6000 лева. Това е възможната икономия за една година.
От това следва, че за компания N е по изгодно да сключи договор с външна фирма отколкото да поддържа щатен специалист.

Коментар на пазара в момента
Оставяйки настрана многото статии и анализи, посветени на темата за ИТ аутсорсинга, констатацията е, че в България този бранш е още в зародишна форма. Обръщайки се към произволен системен интегратор, фирма – разработчик на приложен софтуер, консултант или асемблатор, ще откриете, че всеки от тях оказва услуги в областта на ИТ аутсорсинга. Но дали тази дейност е основна за организацията доставчик? Не! На българския пазар липсват компании, за които ИТ аутсорсинга би бил основен бизнес и които да могат не само да дадат тон, но и да установят правилата на играта. Това означава в частност, че схемата на взаимодействие между възложителя и изпълнителя в зададената рамка от дадени видове услуги може да се разбира по различен начин. Например, някои големи български компании създават ИТ отдел и го отделят в самостоятелно юридическо лице. Сред средните фирми, които могат да си позволят ИТ отдел или ИТ специалист с голяма популярност се ползва следната схема: наема помещение в някакъв бизнес център, прекарва интернет достъп и други комуникации и за да си върне бързо вложенията, започва да предлага услугите на своите ИТ специалисти на други фирми – обикновено разположени в съседство. Важно е да се прави разлика между услугата аутсорсинг и ИТ специалисти; последните могат да се нарекат също така аутстаффинг (оutstaffing). Тези модели се използват, както независимо един от друг, така и в смесен вариант. Към ИТ аутсорсинг се прибягва не само за редуциране на разходите за издръжка. Необходимо е да се отчита цялата съвкупност от условия, в това число качеството на предлаганите услуги, времевите и мениджмънт факторите. За явна финансова изгода може да се говори, когато бизнесът е стабилен и компанията повишава ефективността на дейността си за сметка на редуциране на вътрешните разходи. Ако фирмата расте по обем или професионално, то обикновено става въпрос за повишаване качеството на ИТ услугите и икономия на времето за развитие на информационната среда на компанията. За мениджъра е много важно да приложи отговорностите за резултатите на ИТ дейностите на конкретен изпълнител, за да гарантира качеството и постоянната поддръжка на предоставяните услуги, като освободеното време да задели за решаване на проблемите за развитие на бизнеса. В близко бъдеще следва да се очаква появяване на дъщерни компании на ИТ аутсорсващи фирми, изникващи от системни интегратори, както преди няколко години беше с отделите за разработка на приложен софтуер. Някой от тези компани станаха сериозни играчи не само българския, но и на международния пазар.