11 January 2010

SIP Trunk към vivacom


Vivacom предлага SIP Trunk до фиксираната си мрежа чрез услугите: VIP business и Дейтафон

"Предоставя по изградена IP свързаност (SDSL, наета линия, MAN) към IP мрежата на БТК Нет. При клиентите се инсталира VoIP gateway (собственост на клиента или предоставен от VIVACOM).
Клиенти които разполагат с комуникационно оборудване с Ethernet интерфейс и SIP протокол могат да ползват услугата без VoIP gateway.
Услугата се предлага и с други некомутируеми IP услуги на VIVACOM като IP VPN и бизнес интернет. "

vivacom не предлага астериск sip.conf образец към който да се придържате. Вероятно на този етап sip трънковете с asterisk са малко и където услугата е налице - се използват VoIP gateways . Ето една работеща конфигурация за SIP Trunk към vivacom.


[vivacom]
type=peer
context=default
host=10.102.255.215
disallow=all
allow=alaw
insecure=port, invite
canreinvite=no
qualify=yes
fromdomain=10.102.255.215
dtmfmode=rfc2833