15 October 2009

Hyper-V R2

Live Migration

Една от ключовите функции е Live Migration. VMware вече имат такава технология с наименованието vMotion. Тя позволява на жива машина (виртуална) да бъде преместена от един физически хост на друг физически хост. Quick Migration на Microsoft върши чудесна работа, но изисква рестарт на виртуалната машина, a клиентите свикваме бързо с удобствата. На софтуерния гигант му се наложи да догонва VMware. Голямата спирачка в Hyper-V за жива миграция беше липсата на файлова система способна да работи в клъстер режим. NTFS е стандартизирана и широко използвана, но не е клъстерна файлова система. Проблемът с файлова система NTFS е, че няма възможност за два различни хоста да погледнат в същия том и да са в състояние да разберат кой, на кои файлове е собственик. Наложи се да бъде създаден CSV (cluster shared volume). Само за аналогия VMware използват VMFS (virtual machine file system), която поддържа vMotion. С две думи клъстерната файлова система позволява да бъде монтирана едновременно на няколко сървъра. От тази гледна точка тя става споделена за тези сървъри. Идеята е, че виртуална машина работеща на даден физически хост, с виртуални дискове, разположени на споделена файлова система – видима и от останалите физически хостове, може да бъде преместена на друг хост, стига и той да „вижда” същата файлова система. Специалистите по съхранение на данни твърдят, че CSV е в ранна детска възраст. Това в никакъв случай не означава, че не работи или има проблеми. Просто все още липсват някои екстри, като допълнителни възможности за управление на сториджа, има нужда от обогатяване на възможностите за репликация и т.н.
За момента можем да разглеждаме CSV, като тунингован NTFS. Ясно е, че е по добре да се тръгне от нещо познато и утвърдено. Все пак бизнес модела на Microsoft досега беше да се използват подобни решения от други разработчици. Сега ще се наложи да създадат свой продукт, а мотива е убедителен.

Какво се случва при живото мигриране?

Живата миграция не премества виртуални дискове на виртуални машини. Нейната задача е да премести стартиралите процеси и съдържанието на оперативната памет от един хост на друг в реално време без прекъсване работата на потребителите.

Да приемем, че имаме два физически хоста и искаме от единия да мигрираме работеща виртуална машина на другия. Важно условие е двата хоста да виждат файловата система върху която се намират файловете с виртуалните дискове. При стартиране на процеса започва създаване на идентична виртуална машина на втория хост. Това става след прочитане на конфигурацията и включване на виртуалната машина. Вече имаме две виртуални машини и на двата хоста. На първия е реално работещата с клиенти, а на втория е стартирала до ниво на чакащ режим.
Сега започва процес по копиране съдържанието на оперативната памет от първата виртуална машина към втората. На първата виртуална машина се пази информация, какво е било променено в хода на експлоатация от стартирането на процеса по копиране до неговото завършване. Налага се второ копиране, но вече само на променената информация. Второто копиране вече минава за по-кратко време, защото данните са били по-малко. Въпреки това отново по време на второто копиране има промяна в хода на експлоатация. Това инициира трето копиране. Така след определен брой итерации се стига до състояние при което информацията подлежаща на копиране е толкова малко, че е възможно „замразяване” на първата виртуална машина и извършване на последно копиране. След успешното му завършване се отключват виртуалните дискове (били са заключени от първата виртуална машина). Сега вече втората може да ги заключи за себе си и да си смени статуса от чакащ в работен режим.

За потребителите негативния ефект е падане на производителността за няколко милисекунди до няколко секунди в зависимост от натовареността на виртуалната машина (скоростта с която се променя съдържанието на паметта спрямо началото на копирането). При много големи промени се налага извършването на много итерации. От съществено значение е скоростта на мрежовата връзка.

Конкуренцията в областта на виртуализацията нараства. Залозите стават все по-високи.

Нека победи по-добрия!

Клиента може само да спечели.

Upgrade версия на WINDOWS 7

Публикувам информация изпратена ми от Милко Милев /Windows 7's launch team/:

ОТ WINDOWS XP И WINDOWS VISTA ДО НОВАТА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

След официалното пускане на Windows 7 на 22 октомври тази година потребителите ползващи Windows XP и Windows Vista ще имат възможността за бърз ъпгрейд на операционната система до Windows 7 без да е необходимо закупуването на fullверсията на софтуера, а създадената за целта upgradeверсия.

Upgradeверсията е най-удобният и практичен начин за обновяване за потребители, ползващи Windows XP и Windows Vista, тъй като продуктът запазва всички потребителски файлове . За улеснение е създаден инструментът Windows Easy Transfer за преместване на документи, снимки, видео файлове, музика и настройки между два компютъра или между стара и нова инсталация на Windows. Помислено е и за възможността за ъпгрейд до Windows 7 в зависимост от конкретното издание на операционната система, която се ползва – Windows Vista Home Premium, Windows XP Professional, 32-bit Windows Vista, 64-bit Windows и т.н.

Upgrade” версията на Windows 7 изисква наличието на по-стара операционна система на компютъра - XP или Vista, за да може тя да бъде обновена до най-новия продукт. Пълната Full версия не изисква наличието на операционна система и е необходима ако компютърът ще бъде форматиран. С тези разработки компанията е помислила за улеснение, както на потребителите на XP и Vista, така и за новите потребители на Windows.

За ползващите Vista ще е по-лесно и бързо да обновят операционната си система, тъй като единственото необходимо е наличието на инсталационния диск, с който да направят процедурата. За онези, които работят с XP процесът ще е малко по-различен. Първо ще трябва да установят дали е наличен минимум от системни изисквания с помощта на безплатна за сваляне Windows 7 Upgrade Advisor от страницата на компанията: http://windows.microsoft.com/. Програмата открива потенциални проблеми с хардуера и наличните устройства, които могат да афектират инсталационния процес. Ако системата притежава необходимите изисквания, тогава потребителят може да обнови софтуера си. Microsoft са подготвили и съветник стъпка-по-стъпка как да протече процесът по обновяването на страницата на компанията, за да не се стига до загуба на данни и информация по време на инсталацията.

Търговците – партньори на Microsoft също предоставят възможност за „ъпгрейд” от Vista до Windows 7 на вече закупен компютър или лаптоп.


14 October 2009

Microsoft Hyper-V R2 лицензионен модел и ценообразуване

Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 е самостоятелен продукт, който вече е свободно достъпен за безплатно сваляне през Microsoft Download Center. Той има всички нови функции внедрени в R2, но за да могат да се ползват се изискват инвестиции в Microsoft System Center и System Center Virtual Machine Manager (SCVMM). Аналогията с VMware може да откриете в тази статия.

В дадените примери по-долу ще дам препоръчителни цени за крайни клиенти за територията на България по програмата OLP (Open License Program) без включена софтуерна осигуровка. Те са само база за сравнение. Вашите цени могат да се различават поради използвани промоции, договорени отстъпки с доставчици или промяна на ценовата политика от производителя.

Microsoft не изисква лицензи за клиентски достъп (CAL) за самия Hyper-V. Това не се отнася за операционните системи във виртуалните машини, хостващи се на Microsoft Hyper-V Server 2008 R2.
Темата с лицензирането на операционните системи във виртуална среда, както и окомплектоването на Hyper-V с трите версии на Microsoft Windows 2008 Server R2 (Standard, Enterprise, Datacenter) е описана подробно в тази статия.

Да отключим функциите на Hyper-V

За да създадем и поддържаме Hyper-V виртуална среда, трябва да си закупим Microsoft System Center и Microsoft System Center Virtual Machine Manager. MSC VMM 2008 R2 Management license е необходим за управление на всяка виртуализирана операционна система.

MSC VMM 2008 R2 Enterprise Server Management License покрива неограничен брой виртуални машини върху един физически сървър и струва 958 евро без ДДС.

MSC VMM 2008 R2 Client Management License включва сървърната и клиентската част на VMM.Цената му е 29 евро без ДДС.
Има два случая на лицензиране - на потребител или на операционна система.
И в двата случая цената е една и съща, но се ползва само единия лицензионен модел.

MSC VMM 2008 R2 Workgroup Edition включва сървърната и клиентската част на VMM и е ограничен до управление на максимум пет физически хоста от една конзола. За сметка на това – няма нужда от лиценз за управляващ клиент.
Цената му е 556 евро без ДДС.

Лошата новина е, че само MSC VMM не е достатъчен за пълната функционалност. Той дава само основната, конкретно свързана с виртуализацията. За да ползваме всичко налично са необходими и другите компоненти от Microsoft Systems Center. Конкретно за Hyper-V са ни необходими още:

- Configuration Manager,
- Operations Manager,
- Data Protection Manager,

или System Center Essentials, като по-олекотен вариант.

Не е изключен сценарий с отделното закупуване на всеки един пакет. Въпреки това, излиза по-евтино еднократното придобиване на целия комплект.

Налице са три варианта:

System Center Server Management Suite Enterprise Edition - включва управление на физически и по-слабо натоварени виртуални сървъри. За всички компоненти важи Enterprise Server лиценз за управление :
- Operations Manager 2007 R2,
- Configuration Manager 2007 R2,
- Data Protection Manager 2007,
- Virtual Machine Manager 2008,
Добавен е Management Server лиценз за Virtual Machine Manager 2008, както и правата да управлява четири виртуализирани операционни системи на един физически хост. Цената е 1320 евро без ДДС, но с включена софтуерна осигуровка.

System Center Server Management Suite Datacenter Edition се препоръчва за управление на физически и силно натоварени виртуални среди. Той включва Enterprise Server лицензи за управление на:
- Operations Manager 2007 R2,
- Configuration Manager 2007 R2,
- Data Protection Manager 2007,
- Virtual Machine Manager 2008,
Добавен е Management Server лиценз за Virtual Machine Manager 2008, както и правата за управление на неограничен брой виртуализирани операционни системи , но на база физически процесор.Цената е 825 евро без ДДС за процесор, но с включена софтуерна осигуровка.

Олекотения вариант е Microsoft System Center Essentials 2007

Той изисква сървърен лиценз за управление и лиценз управление (Management Licenses) към всяка управлявана операционна система. Сървърния Management License е необходим за управлението на всяка сървърна операционна система, a клиентския Management License е необходим за управлението на всяка една десктоп операционна система.

Microsoft System Center Essentials 2007 е технически ограничен (поради по-ниската цена) до управлението на 30 Windows Server –a и 500 Windows десктоп базирани операционни системи. Този продукт (както и Essentials 2007 + SQL Server 2005) идват с лицензи за управление на 10 сървърни и 50 десктоп операционни системи. Допълнителни Server лицензи за управление могат да се закупят по 1 или в пакет по 5 бройки. При клиентските лицензи за управление вариантите са пакети по 5 или 20 бройки. Цените са както следва:

Базов пакет Microsoft System Center Essentials 2007 с 10 сървърни и 50 клиентски лиценза – 1770 евро без ДДС.
Базов пакет Microsoft System Center Essentials 2007 + SQL с 10 сървърни и 50 клиентски лиценза – 2590 евро без ДДС.

Допълнителен пакет от 5 клиентски лиценза – 89 евро без ДДС.
Допълнителен пакет от 20 клиентски лиценза – 355 евро без ДДС.

Допълнителен пакет от 1 сървърен лиценз – 89 евро без ДДС.
Допълнителен пакет от 5 сървърни лиценза – 443 евро без ДДС.

Странната част от лицензирането е при операционни системи, различни от тези, за Windows-базирани персонални компютри и сървъри. Те също се нуждаят от клиентски или сървърен лиценз за управление според случая.
Изключение правят операционни системи лицензирани да изпълняват сървърния софтуер на Essentials 2007 или операционни системи на които не се изпълнява никакъв приложен софтуер. Към изключенията се добавят и мрежови устройства, чиято функционалност не превишава ниво 3 от OSI модела.
7 October 2009

VMware vSphere 4 - лицензионен модел и ценообразуване

Колко струва сървърната виртуализация?

VMware vSphere ™ 4 е първата операционна система за работа в изчислителния облак. Тя превръща центровете за данни в изключително опростена среда и дава път за развитие на следващото поколение от гъвкави и надеждни ИТ услуги.
Всички примери с цени, в този пост, са за крайни клиенти без ДДС за територията на България. Вашите цени могат да се различават поради използвани промоции, договорени отстъпки с доставчици или промяна на ценовата политика от производителя.

VMware vSphere елементите включват:

За физическия хост

• VMware ESX ® ™ и VMware ESXi ® - виртуализиращ софтуер
• VMware vCenter ™ Server Agent - позволява централизирано управление чрез VMware vCenter
• VMware® vStorage Virtual Availability Machine File System (VMFS), VMware Virtual SMP, VMware vCenter™ Update Manager, VMware VMotion™, VMware Storage VMotion, VMware® High Availability (HA), VMware Distributed Resource Schedule (DRS) with VMware Distributed Power Management (DPM), VMware vStorage Thin Provisioning, VMware® Data Recovery, VMware® vShield Zones, VMware® Fault Tolerance, VMware Host Profiles, VMware vNetwork Distributed Switch, VMware Hot Add, VMware vStorage APIs / VMware Consolidated Backup (VCB)

• Ценообразуването се базира въху физически процесор на физически сървър. Всеки процесор може да има до 6 ядра без да се изисква допълнително заплащане. Изключение правят само версиите vSphere Advanced и vSphere Enterprise Plus, които позволяват с един лиценз за физически процесор да се използват до 12 ядра.

За допълнителна информация:
http://www.vmware.com/download/eula/multicore.html

Версии на VMware vSphere

Разделени са на три основни версии според различните възможни инсталации:
vSphere Standard,
vSphere Advanced,
vSphere Enterprise Plus.

И две допълнителни версии за малкия бизнес от типа всичко в едно:
vSphere Essentials,
vSphere Essentials Plus.

VMware vCenter Server е задължителен елемент от цялостната vSphere инсталация и чрез него се осъществява централизирано управление. Една инстанция е задължителна за централно управление и достъп до повечето функции.

В тази таблица са представени разликите между основните версииSubscription and Support услугата е задължителна за първата година и дадената цена е за 1 година. Има пакети SnS за две или три години съответно Gold или Platinum.
vSphere Essentials и vSphere Essentials Plus са предвидени за малкия бизнес. Те представляват лицензионно решение от типа всичко в едно. Включват лицензи за три физически сървъра (до два процесора на сървър) и сървър за централизирано управление. Всяка една от двете версии е пакет и не може да се разделя или комбинира с други версии на vSphere.


Тук са разликите между версиите за малкия бизнесСървър за управление

VMware vCenter Server е централния инструмент за създаване, конфигуриране и управление за дислоцирани виртуални ИТ инфраструктури. Поръчваем отделно, той е необходим за управление на vSphere хостове и активиране на много от функциите. Той се лицензира на инстанция и е необходим само един за цялата среда на логическия дейта център.

Наличен е в следните версии:

VMware vCenter Server Standard. Предоставя на огромни структури от vSphere инсталации бързо обезпечаване, наблюдение, организация и контрол на виртуални машини.

VMware vCenter Server Foundation. Осигурява мощни инструменти за управление за малки среди (до три vSphere хоста) в съчетание с бързо доставяне, наблюдение и контрол на виртуалните машини.

VMware vCenter Server for Essentials. Интегриран е във vSphere Essentials и Essentials Plus версиите за малки офисни инсталации.
VMware vCenter Server Foundation, VMware vCenter Server Standard и VMware vCenter Server for Essentials включват следните ключови компоненти:

• Управляващ сървър, универсален център за доставка, наблюдение и конфигуриране на виртуализирани среди.
• Сървър с база данни съхраняващ конфигурационната информация и данни за производителността.
• Вграден инструмент за търсене, позволяващ на администраторите да търсят в цялата база от данни на няколко VMware vCenter Servers от едно място.
• vSphere Client предоставя на администраторите богата на функции конзола за да достъпват един или повече VMware vCenter сървъра едновременно.
• VMware vCenter Web Access portal позволява достъп от всяка система чрез браузър.
• VMware vCenter APIs и a .NET Extension позволяват интеграция между VMware vCenter Server и други инструменти, като поддържат специфични добавки към vSphere клиента.

VMware vCenter Server Standard включва следните допълнителни функции:
• VMware vCenter Orchestrator представлява механизъм за автоматизация на ИТ процесите, който помага на администраторите да премахнат възможността от човешка грешка.
• VMware vCenter Server Linked Mode позволява няколко сървъра за управление да работят с общи данни и да бъдат управлявани от едно място.


Това са основните компоненти на vSphere 4, техните компоненти и ценообразуването им.

В следващите постове ще намерите повече информация за всяка една от функционалностите и различните елементи.

5 October 2009

Microsoft лицензи за сървъри във виртуална среда

В подкрепа на идеята

От софтуерния гигант, през последните години, направиха доста атрактивно лицензирането на сървъри при виртуализация. Ползите се изразяват в различни придобивки при различните издания на Windows и Hyper-V, основно чрез увеличаване на спестяванията от лицензи.
В дадените примери по-долу ще дам препоръчителни крайни цени за България по програмата OLP (Open License Program) без включена софтуерна осигуровка. Те са само база за сравнение. В случай, че Вашата компания има друг тип споразумение или преференциални условия с Вашия доставчик, цените могат да варират, но спестяването на разходи в процентен дял трябва да бъде относително едно и също.

Hyper-V Server / Hyper-V Server R2

Това е самостоятелен, безплатен продукт и се използва само в ролята на хипервайзор. В последната версия R2, има добавени функции, като клъстериране и мигириране на жива виртуална машина. Увеличени са размерите на поддържаната оперативна памет и броя физически процесори. От гледна точка на лицензирането, всички операционни системи (Windows) във виртуалните машини трябва да бъдат закупени.

Standard Edition R2

Това е базовото издание с възможност за инсталиране на Hyper-V. Цената е 799 евро без ДДС. Тази версия позволява да се инсталира върху една виртуална машина същият софтуер без нужда от допълнителен лиценз. Microsoft нарича това „1+1”. Имате възможност да създавате колкото си пожелаете виртуални машини, но всяка след първата има нужда от допълнително закупен лиценз. Това издание е най-подходящо за малки виртуални среди. Ако имате нужда от повече от три виртуални машини, става по изгодно да се закупи Enterprise Edition.

Enterprise Edition R2

Чрез него можете да лицензирате четири виртуални машини на един и същи физически. Петият лиценз е за физическия хост. Формулата е „1+4”. Цената е 2596 евро без ДДС. Enterprise Edition дава възможност за използване на повече ресурси от физическия сървър, което е наложително при стартиране на множество виртуални машини или малко на брой, но пък ползващи повече ресурси.

Datacenter Edition R2

Лицензионния модел на тази версия е базиран не върху физическа машина, а върху физически процесор. Тук е оправдано да се инвестира в мощни, последно поколение процесори. Цената от 2648 евро без ДДС за всеки процесор изглежда висока, но тази версия дава възможност за неограничен брой на виртуалните машини с операционна система Microsoft. Тук формулата е „1 + неограничени”. Повечето клиенти са предубедени, че този тип лицензиране е подгодящо само за много големи организации, но в зависимост от архитектурата на процесора, периода на възвращаемост на инвестицията би могъл да бъде съкратен драстично.

Нека погледнем практиката.

Да вземем един съвременен двупроцесорен сървър с два четириядрени процесора, със 72 GB оперативна памет. За да не се влияе производителността от дисковия масив ще използваме външен сторидж с достатъчен брой дискове и закачен с повече от един Host Bus Adapter -a. Нарочно избираме такива параметри на дисковия масив за да не сме ограничени от него.

А сега да разгледаме няколко случая:
Посочените цени включват стойността за лицензиране на всички виртуални машини, включително и стойността на лицензиране на операционната система за физическия хост.
Полетата в зелено показват съвкупната цена от х броя Enterprise Edition + y броя Standard Edition.

Важно е да се отбележи, че операционната система за физическия сървър трябва да се използва само за мениджмънт на виртуалната инфраструктура и виртуалните машини.
Това е причината да представя в таблицата само виртуалните машини.

За справки прегледайте съдържанието на този линк.


В случай, че решите да използвате друг софтуер за виртуализация, различен от Hyper V R2 във Windows Server 2008 R2 Standard, то ще можете да използвате само едно копие.
Тук формулата „1+1” се трансформира в „0+1”. Това важи и за Windows Server 2008 R2 Enterprise. Формулата се променя от „1+4” на „0+4”.
Математиката е прекрасно нещо и всички знаем, че което и число да съберем с безкрайност е пак безкрайност. Имам предвид формулата „1 + неограничен” на Windows Server 2008 R2 Datacenter. При виртуализация под друг софтуер отново имаме неограничен брой виртуални машини. Единствените ограничения са от ресурсите предоставени от физическия хост на виртуалните машини и нуждите на последните.
Ефекта е по-голям при максимална стойност на коефициента на консолидация.

Кога и коя версия да ползваме?

В малък офис или офисен клон при по-малко от четири виртуални машини, Hyper-V сървър или Standard Edition ще бъде рентабилен избор. Хост работещ с между четири и седем виртуални машини клони към избор на Enterprise Edition в комбинация със Standard Edition. При осмата виртуална машина ползваме два лиценза за Enterprise Edition. За всички случаи с повече от осем виртуални машини на един хост с два физически процесора, Datacenter Edition е логичният избор. При 20 виртуални машини на хост, това ще спести 10648 евро (67%) в срвнение с Hyper-V или Standard Edition и 7684 евро (59%), ако използвате Enterprise Edition. Дори за 10 виртуални машини на хост, спестяването на разходи е значително.

Направете сами своя избор.

3 October 2009

Планиране на капацитета

…или опит да предскажем бъдещето…

Натовареността на ИТ инфраструктурата, предвид нейната сложност, комплексност и тясна обвързаност с бизнес средата, в произволна компания, представлява динамичен процес. Той лесно може да бъде обяснен за минал период поради съпоставка с промените в бизнес климата. Предвиждането за бъдещи периоди винаги е сложна задача и изисква събирането на много променливи и анализиране на техните взаимовръзки.

На пръв поглед, приложенията, съпътстващия ги системен софтуер и хардуер трябва да бъдат в състояние да отговарят на нуждите на организацията за определен период в бъдещето. Различните компоненти имат различен период на експлоатация. Точно тази разлика налага да се прави интервенция на ИТ средата през време отговарящо на компонента с най-малък ресурс. Тук правим допускането, че имаме перфектен план обхващащ всички бъдещи дейности и разрастването на текущите на компанията без нито една грешка.

Например средното време на експлоатация на сървър е между 3 до 5 години, но решението за изтегляне на машината в над 85% от случайте е поради несъвместимост с нови операционни системи, изисквани от нови приложения или старите приложения имат нужда от ресурс, който стария сървър не е проектиран да предостави дори след ъпгрейд.
При ERP системите средния живот на една основна версия е между 5 до 7 години. Промените на пазара биха могли да изискват толкова голяма промяна в ERP системата, че да е по-разумно да се подмени с нова много по-рано.

Разбира се има и изключения за времето на използване на произволен компонент от ИТ системата, но то е продиктувано от конкретни бизнес нужди. Често обаче, краткия период на използване води до нежелани стойности на възвръщаемостта на инвестицията. От друга страна надхвърлянето на средния живот би могло да донесе пречки за развитието на бизнеса и/или да повиши общата цена на притежание за този компонент откъм оперативни разходи. Последните имат свойството да растат експоненциално след преминаване средния живот на съответния компонент.

За да се избегнат нежеланите последици е необходимо да се създаде план гарантиращ, че достатъчно компютърни ресурси действително ще бъдат на разположение, в готовност да се справят с товара. Дори при виртуализацията, подхода за планиране на капацитета е същият, както за традиционнита физическа среда.

Изчислителни ресурси трябва да се наблюдават с течение на времето. Важна особеност е да се извърши мониторинг за период на един завършен бизнес цикъл – месец, тримесечие или година. В случай, че направим изследване само за седмица е много вероятно да изпуснем натоварванията в края на отчетния период при финансово счетоводния отдел или дейността при инцидентен проект.
Чрез инструменти за мониторинг може да се определи натоварването на процесорите, използваната оперативна памет, входно-изходните натоварвания на дисковите масиви, мрежови капацитет и множество други фактори. Към тези данни се добавят последните тенденции в комплексното развитие на технологиите, като хардуер и софтуер. Оценката е в контекста на бизнес целите, като стремежа е да се идентифицират конкретните нужди. От нея зависи какви действия ще бъдат предприети. Дали ще се направят обновявания на текущи сървъри или ще се закупят нови. Има ли нужда от допълнителни дискови масиви за съхраняване на информация и нейният ежедневен архив.

Нека вземем един пример с дистрибуторска компания. Нейната база данни за онлайн поръчки работи на виртуална машина, която е на един физически сървър. Да предположим, че наблюдението показва стабилно във времето увеличение използване на процесора и повишена латентност на мрежата. Това може да означава растеж за бизнеса чрез повече поръчки, но също така показва евентуалната нужда от по-голяма процесорна мощ за управление на нарастващия обем и редуциране на латентността.

Но това е от техническа гледна точка, а от страната на бизнеса?


Решението за ъпгрейд ще доведе до поддържане на доброто впечатление при клиентите и това спомага за тяхната лоялност към дистрибутора. Дори само това може да оправдае ъпгрейд на сървъра или замяна.
Във виртуалните среди обичайна практика е да се използва между 50% и 80% от общия капацитет на хардуера за виртуални сървъри, като се оставя останалия свободен за failovers.
При решението за покупка на хардуер, най-добрите практики сочат вариантите с най-нови технологии. Това е продиктувано от максимизиране срока на експлоатация, а оттам и подобряване показателя за възвращаемост на ивестицията.

Вие имате ли статистика за натоварването за период от поне месец?

Ако имате и показателите са ниски, то бихте могли да се възползвате от консолидационния ефект на виртуализацията.


В случай, че са високи е редно да предупредите преките си ръководители за да могат да планират навреме стратегическото развитие на ИТ в компанията.

Nanyo Nanev
IT consultant

VMware vSphere VSP4 , VTSP4

Prima Net Consult Ltd.

2 October 2009

Имаме ли нужда от нов сървър?

Причините обикновено варират от нужда за ново приложение или „отеснял сървър” на настоящо приложение. При растяща икономика, основната причина обикновено е увеличаването на натоварването. В случаите на кризисен етап, водещ е стремежът да се намалят разходите чрез консолидиране на сървъри. С появата на виртуализацията, ИТ отделите на големите сървърни потребители започнаха да консолидират сървърите с внимателни стъпки.
Опита от консолидацията показа положителен резултат и при капиталовите и при оперативните разходи. Това предопредели последвалия бум в областта на виртуализацията. Тази тенденция определено е в противовес на продажбите на „желязо”, поради по-добрата обща цена на притежание и относително краткия период за възвръщане на инвестициите в полза на виртуалните им събратя. Събрания опит дава увереност в технологията и проправя път за агресивен преход към виртуалната машина. Виртуализацията се осъществява чрез специализиран софтуер.


При консолидацията основната задача е да се оптимизира натоварването и чрез преразпределяне на виртуалните машини към физическите, да се удължи живота на вече наличните сървъри. Поради настъпилата финансова криза в световен мащаб все повече виртуални машини се разполагат на съществуващите сървъри. Проблемът идва от това, че старите сървъри имат възможност за адресиране на по-малко количество памет. Това означава, че съотношението на сървърна консолидация е около четири до шест физически сървъра за всеки един физически инсталиран с виртуализиращ софтуер.


Какво се случва ако една ИТ организация реши да купи нов сървър с последно поколение процесори?


Проблема с ограниченията в паметта рязко намалява. Новите сървъри на много производители адресират няколко пъти повече оперативна памет. Например най-широко разпространената серия 5000 на Intel базираните сървърни дънни платки можеха да адресират до 32 GB оперативна памет. Новите 5500 на Intel могат до 144GB. Дори CISCO се включи в надпреварата и разработи контролер на паметта, който може да адресира до 384GB оперативна памет. Вече са налични CISCO сървъри за крайни клиенти. За постигане на най-добри резултати се препоръчва работа с последната версия на VMware - vSphere 4. Разбира се и последния възможен хардуер. В такъв случай, при консолидация, коефициентът е по-висок - 30/1.


Първоначалната вълна при виртуализацията обхваща сървъри с малки натоварвания на паметта и процесорите, като файлови, уеб и дори излезли вече от употреба бизнес информационни системи, но изискващи все още спорадични справки за минали периоди.

Следващата стъпка ще е по-трудна. Ще започне консолидацията на системи, работещи с големи бази данни, като Microsoft Exchange, Microsoft SQL, Oracle, SAP и други ресурсоемки приложения. Те натоварват процесори, памет и I / O интензивно. Тук няма да влязат в употреба старите машини и ще се наложи преосмисляне на ИТ бюджетите.

Постепенното подобряване на част от сървърната инфраструктура, оптимизира разходите за придобиване и поддръжка на хардуер. От друга страна виртуализацията разменя процентите в коефициента време на ИТ отдела за текущи задачи отнесен към време за иновации. Преди нея той е 70% за текущи задачи по поддръжка/ 30% за иновации, докато след успешното й внедряване се променя на 30/70. ИТ отдела ще разполага със освободено време за да помага на останалите бизнес звена с технологии и решения, като например създаване на конкурентни предимства.


Закупуването на нови сървъри зависи само от текущите приложения с които разполагате и сте решили да виртуализирате. Можете винаги да започнете с най-малко натоварените сървъри. Те ще Ви се отблагодарят с най-голям коефициент на консолидация при това на вече наличен сървър. Прибавянето и на безплатен софтуер за виртуализация , като VMware ESXi 4.0 ще Ви убеди, че начинанието не изисква първоначална инвестиция за хардуер и лицензи.


Вие имате ли стари сървъри?