(stay tuned for the English version)

В продължение към предишния пост „Човекът ИТ отдел в малкия бизнес“ тук ще разгледаме
основните мотиви за изнасяне на ИТ услуги. Малкият мащаб на пазара в България и неговите участници предопределят необходимостта от споделен ресурс. Всеки бизнес, колкото и малък да е той, има нужда от почти същите услуги, аналогично на големите корпорации. Разликата е, че големите имат мащаба и възможностите да създадат и поддържат вътрешна ИТ организация.
А какво да прави малкият бизнес? Да получи същите услуги със същото или дори по-добро качество при това на по-ниска цена?!?! Как е възможно при условие, че дори наемането на един специалист трудно оправдава разходите от гледна точка на това колко и с какви задачи е натоварен той?