29 September 2008

Robson chip или Intel Turbo Memory

„Счупи” ли се маркетинговата машина на Intel и „прекарах” ли се с покупката на Robson chip към лаптопа си.

Intel Turbo Memory или известна с кодовото си наименование Robson chip / cache се появи октомври 2005 покрай Centrino Pro платформата презентирана на Intel Developer Forum (IDF). Идеята й е за ускоряване процеса на първоначално зареждане на операционната система (само Windows Vista поддръжка) и цялостен перформънс като се опитва да намали използваемостта на хард диска чрез прехвърляне на част от процеса върху memory NAND чип. ReadyBoost на Microsoft позволява използване на мемори карта или USB flash “боцнат” на Vista – базирано PC със същата функционалност, но чрез Robson чипът, Intel настойчиво рекламира технологията като такава без добавяне на външни устройства. И така - много асемблатори като Dell, Acer и Toshiba скочиха в „джаза” с имплементацията на Robson.

Да, знаем че флаш паметта е по-бърза, по-надеждна и доста по-ниско енергоемка – това е безпорно и сигурно има логика, но защо фирми като Sony и HP се отдръпнаха от идеята. Дали техните специалисти не проявиха техническа далновидност или тестовете в „домашни” условия си казаха думата.

HP тества производителността на базова PC система с 1 GB RAM, с и без Robson chip, както и същия тест, с и без USB memory stick със същия капацитет като Robson. Извода им е, че няма разлика в производителността при тестовете.

Например при използване на 1 GB Robson chip, той ефективно се разделя на две равни части – като едната обслужва ReadyBoost, а другата – ReadyDrive, което е равносилно на употреба на 512 MB USB memory stick или SD card със същата или много близка производителност. Понеже ReadyBoost може да използва само един мемори източник по едно и също време, означава че сме ограничени откъм максималния капацитет на Robson, който мисля е 1 GB или казано директно – „Защо да ползвам Robson chip 1GB за 50$, като мога да ползвам 2 GB USB memory stick за 20 лв.?”

HP казва, че по-добра производителност се постига с добавяне на 1GB RAM вместо 1 GB Robson chip, а също така и чрез използване на USB memory stick или SD card с капацитет еквивалентен или по-голям от рам паметта.

Intel се защитава, като казва че Turbo Memory технологията е избор на асемблатора и производителите сами решават дали да го изполват. Същината на идеята намалява консумацията на енергия, а от там се вдига и перформънсът, в което има смисъл.

Покрай тази маркетингова заигравка си задавам въпроса – какво предстои от така рекламираните SSD дискове на Intel. Поредната комерсиално-инженерингова измишльотина или една необходима и дългоочаквана технология.

Дали се„прекарах” с покупката
Robson chip към лаптопа си? ... Откровено – Да ! :)27 September 2008

Свежия полъх на технологията

Intel Developer Forum Сан-Франциско

Тази година Интел проведе събитието за единадесети път - IDF Fall 2008 – малко по-рано от традиционното през септември. Това е логично предвид последната слаба година откъм технологични новости. Сега стремежът е да се покаже всичко ново, при това възможно най-рано, за да има време да влезе на пазара през силните месеци на продажби в областта на електрониката.
По стара традиция Форума на Интел за разработчици се провежда не само за запознаване с най-новите технологии, но и за очертаване на бъдещите хоризонти на развитие. Един от големите плюсове на събитието е, че тогава се обсъждат общите и комплексни перспективи за развитие на индустрията. Знаем, че Интел заема почетно централно място, но съвсем не и в разрез от останалите индустрии. Казано простичко: ако се вслушаме в лекциите на IDF можем доста ясно да предположим накъде ще се развива ИТ света.

Нулевият ден на събитието бе посветен на изследователската дейност и разработката на перспективни изчислителни технологии. Разгледани бяха и нови модели на използване на мрежови визуални изчисления, предполагащи обмяна на опит и информация в онлайн режим с помощта на интерактивни и визуални интерфейси.
Такива интерфейси могат да се разделят на две основни категории: моделируеми условия (виртуални светове, колективни интерактивни игри, триизмерно кино и разширена реалност) и съчетание на цифровата информация с реални изображения. Новата програма за изследвания на Intel е насочена към разрешаване на основни технически проблеми в тази област.
Представената нова концепция за нови изчислителни възможности откриваща пътя за обединение на реалния и цифров свят с помощта на датчици предизвика голям интерес. Много такива устройства – от микро до макроскопични, в това число – видеосензори, камери, датчици на ускорение, състояние на околната среда ще измерват разнообразни параметри на реалния свят, ще ги анализират и ще предприемат съответните действия.
С две думи бъдещето ще наложи новите изчислителни системи да обработват паралелно множество потоци данни от различно естество и формати, получени чрез не по-малко количество датчици за различни събития и състояния. На всичкото отгоре устройствата трябва да са мобилни без това да им пречи да са свръх производителни при минимален разход на енергия. Изчислителните центрове, които ще съхраняват и разпределят получените данни, трябва да са обзаведени с мощни хранилища на данни в съчетание с виртуализация. Между нас казано, производителите в бранша едва ли ще останат на улицата и без хляб в близко бъдеще.
Най-широко разискваната тема бе за енергийната ефективност и екологично чистите производства. Освен това на тези две теми бе отделено и допълнително внимание в доклада на председателя на съвета на директорите в Intel Крейг Барет (Craig Barrett).

„Технологията – това е инструментариум за решаване на сложни световни проблеми в областта на здравеопазването, образованието, икономическото развитие и опазване на околната среда. Нито една държава, нито дори един човек не може да остане настрана от тези проблеми. Присъединявайте се към решенията на глобалните проблеми на човечеството.”


Интересни данни: Технологичния сектор носи отговорност за по-малко от 2% от глобалното отделяне на въглероден диоксид. Съществува голям набор от възможности за творческо използване на технологията и оттам за редуциране на останалите 98%. Например с помощта на GPS технологията и специални софтуерни програми ERP (Enterprise Resource Planning) или в частност MRP (Material Resource Planning) една дистрибуторска верига доставяща стоки до врата може да намали драстично месечния пробег на своите камиони.Ползите са ясни:
- екология
- редуциране на разходите за гориво, заплати
- конкурентно предимство

Новите технологии се насочват към три основни направления следващи световните тенденции:
- образование
- здравеопазване
- икономически растеж


Крейг Барет обяви, че Intel ще раздаде три награди от по 100 хиляди долара, с които ще бъдат получени от приносителите на най-добрите идеи по използването на технологията за решение на най-важните проблеми в по-горе изброените направления.

Дългочаканата (традиционно) информация за новите поколения процесори изнесе в своя доклад старши вицепрезидента на Intel, генерален мениджър на Digital Enterprise Group – Patrick Gelsinger. Стана ясно, че първите процесори за настолни машини пуснати в производство са Intel Core i7 и енергийноефективните високопроизводителни сървърни процесори с кодовото име Nehalem-EP. Също така Intel планира производство на сървърни чипове Nehalem-EX, процесори за мобилни устройства Havendale и Lynnfield, процесори за настолни компютри Auburndale и Clarkdale. Това ще се случи през втората половина на 2009.

В новото поколение на микроархитектурата Core се използва технология Intel Hyper-Threading (8 потока на 4-ядерен процесор), ново междукомпонентно свързващо звено Intel QuickPath, последователен канал за предаване на данни от типа „точка-точка”, който за разлика от стандартната шина FSB увеличива скоростта на предаване на данни меду 4 до 8 пъти. Особено внимание беше отделено на използването на турборежима, който позволява да се превключи процесора в състояние на максимална честота без това да води до прегряване.
Първия шестядрен процесор на Intel Xeon за многопроцесорни сървъри, чийто пазарен пуск е предвиден за този месец, достигна световен рекорд по производителност. Той преодоля бариерата от 1 милион транзакции в минута в стандартен тест - TPC Benchmark C.

Многоядрената архитектура x86 под кодовото название Larrabee ще се появи около края на 2009 и началото на 2010 година и ще бъде ориентирана към пазара на графичните системи за персонални компютри с поддръжка на DirectX и OpenGL. С излизането на Larrabee се очаква началото на отраслова инициатива за създаване и оптимизация на софтуерното обезпечаване за поддръжка на процесори с по десет, сто и хиляди ядра. Това ще бъде основата на която ще работят компютрите на бъдещето.
Още по време на уводната част бе анонсирано създаването на обществото Intel QuickAssist Technology Community, което ще подпомага разработката на приложения на основата на ускорителя QuickAssist, корпоративните системи за безопасност, IP-телефонията и безжичните инфраструктури (в това число WiMAX).
Изпълнителния вицепрезидент, генералния мениджър на Mobility Group David PerlMutter на Форумa първо направи демонстрация на работна мобилна платформа с кодовото име Calpella. Пазарния дебют е предвиден за втората половина на 2009 година. Беше показан и четириядрения мобилен процесор от семейството на Intel Core 2 Extreme с TDP и мощност 45 W. Освен това беше представено второ поколение двуядрени процесори за свръхтънки и леки ноутбуци.

Представители от Intel разказаха за плановете си да пуснат на пазара в близко време високопроизводителни дискови решения - Intel SATA SSD. Най-напред ще бъдат достъпни 1,8-инчови SSD дискове Intel X18-M и 2,5-инчови X25-M с капацитет 80 и 160 GB за използване в настолни и мобилни компютри. Тук технологията е MLC (multi level cell) за постигане на цена, но е по-бавна от SLC (single level cell).

За сървъри обслужващи предприятия, системи за съхранения на данни и работни станции Intel пуска серията SSD дискове 32 и 64 GB X25-E Extreme SATA, създаден на базата SLC и е оптимизиран за достигане на максимална скорост при операции вход/изход (IOPS). Ключа към невижданата досега производителност се крие във високоскоростните 10 канални флаш памети NAND, използваната технология NCQ (Native Command Queuing), технологията Advanced Dynamic Wear Leveling, ниското ниво на предусилвателя при запис (Write Amplification Factor).

Intel Anti-Theft Technology е другата представена технология, включваща хардуерна система за идентификация и механизъм на реагиране, които позволяват заключване на устройството в случай на кражба.

Новата мрежа WiMAX 4G ще свързва огромно количество мобилни платформи и устройства. По цял свят сега са пуснати в експлоатация повече от 400 тестови и работни мрежи WiMAX. Дори Dell се присъединява към другите производители на компютри – Acer, Asus, Lenovo, Panasonic и Toshiba, комплектоващи в своите нови ноутбуци модула Intel WiMAX/WiFi Link 5050 Series.
Не бяха забравени и въпроси за дъгосрочното развитие на телевизията. Повече от 1,3 милиард семейства по света са телевизионни зрители и е настъпил момента за обединение на Интернет и телевизията. Едно от стратегическите направления за развитие на Intel – пускането на едночипова система (System-on-Chip, SoC) за устройства от битовата електроника. Дори изпуснаха информацията, че ще пуснат второ поколение едночипови системи Sodaville на базата на процесора Intel Atom, най-вероятно в края на следващата година.Първият модел от новото семейство стана процесора Intel Media CE 3100 „Canmore” – специализирано решение базирано на архитектурата Intel за Blu-ray устройства, цифрови телевизионни приемници за кодирани програми, телевизори и други битови устройства с възможност за включване в мрежата. „Canmore” представлява процесор 800 MHz Intel Pentium M с 256 KB cache L2, графично 2D/3D ядро Intel GMA 500 с универсална архитектура за шедъри. Те ускоряват операциите BLT/Alpha BLT и декодират видео с висока резолюция с поддръжка на формати MPEG-2, H.264 и VC-1 с изходен HDMI 1.3a. В комплекта влизат и триканален контролер на паметта DDR2 800 MHz, два отделни осемканални DSP процесора, подържащи Blu-ray.

Мобилните интернет устройства (Mobile Internet Device, MID) на базата на процесора Intel Atom серия Z5xx се установяват, като платформа за внедряване на иновации в областта на мобилните екосистеми. Сериозно количество от устройства беше показано, които съвсем скоро ще се появят на пазара. Продуктовата линия на Intel за мобилни интернет системи ще бъде подкрепена от платформата на следващото поколение под кодовото име Moorestown с концентратор Intel System Controller Hub, поддержащ видео с висока резолюция (1080p, 30 кадъра в секунда).

На този Форум бяха направени демонстрации на мобилни интернет устройства на базата на процесора Intel Atom от производители: Aigo, Asus, BenQ, BYD, Clarion, Compal, Digifriends, Fujitsu, Gigabyte, Hanbit, Kohjinsha, Lenovo, Panasonic, PearTree, Sharp, Trigem, USI, Wibrain и Yukyung. Повечето от тях към днешна дата вече ги има по полиците на магазините.

Intel обяви за намерението си да разшири портфолиото си от компютри предвидени за ученици. Новият Classmate PC тепърва ще е снабден със сензорен екран и поддръжка на писалка и екранно настройваема клавиатура, режим таблетен компютър, опростени режими на мрежово включване и съвместна работа.

Новата концепция на дизайна с прост корпус позволява на ОЕМ производителите да избират различни цветове и форми. Предвидената опционална ръкохватка е предназначена за удобно пренасяне или за допълнително и по-сигурно фиксиране на компютъра в таблетен режим. Добавен е и бутон за преход между стандартен и таблетен режим.
Днес 35 OEM производители доставят ученически ноутбуци в развитие и развиващите се страни по цял свят. Примери много за OEM модели: HCL MiLeap (Индия), Olidata JumPC (Италия), FTEC SmartBook (Малайзия), Neo eXplore (Филипии) и CTL 2Go PC (USA). Вече са достъпни и локализирани версии, адаптирани на над 20 езика, включително китайски, португалски, руски, испански и т.н.
Форум Intel за разработчици е място за показ на новите технологии и новите тенденции. Там можете да видите образци от продукция, която или никога няма да види бял свят или ще бъде следващия пазарен бум. Тази година посетителите бяха повече от 5 хиляди експерта. За пореден път форума показа лидерските позиции на Intel в съвремената полупроводникова индустрия. Участниците посетили IDF тази година успяха лично да се докоснат до тенденциите и върховите технологии още преди те да са станали масов продукт.

19 September 2008

Нискобюджетни NAS / SAN решения

Хайтек старт от скрапа ..... или сливи за смет ?!?!
.
Много фирми все още играят руска ролетката с данните и бизнеса си по ред причини – непознаване на материята, финансов и човешки фактор. Но на простичкия въпрос:
.
Колко би струвало на бизнеса ви загуба на служебна информация?
.
всеки един мениджър бързо пресмята и открива, че инвестицията за подходящо бекъп решение е обоснована.
.
Искам тази статия да е началото от поредица такива, като продължение на темата за архивирането на Наньо Нанев, но в насока на нискобюджетни open source решения, подходящи за малкия и развиващ се бизнес. Статията ми не цели да бъде технически подробна, а напротив – разбираема и в помощ на по-широка читателска аудитория, както и в лицето на собственици и мениджъри на фирми, за да ги запознае със съществуващи евтини алтернативи.
При решение за ползване на Network Attached Storage – вариантите са основно два – комерсиални и open source (не казвам - безплатни, защото безплатен обяд няма). При комерсиалните – получавате „желязо” - хардуер с интегриран софтуер (най-честно моднат линукс) към който трябва да бъдат добавени дискове в зависимост от възможностите на устройството и нуждите за капацитет. Няма да се спирам на предимствата, недостатъците и функциалността на комерсиалните продукти, а ви подготвям за open source решението. То е софтуер, който може да бъде изтеглен безплатно и инсталиран не толкова безплатно на ваш хардуер – компютър, който практиката ми напомня, че това обикновено е най-старата машина в офиса. Разбира се трябва да отговаря на определени технически изисквания, които най-вероятно ще бъдат съобразени от вашия ИТ консултант. Не трябва да забравяме, че и в този случай е необходимо да закупим определен брой дискове в зависимост от решението ви за отказоустойчивост RAID и капацитет. Правил съм и "глупости" с използване на стари хард дискове, но истината е че малко хора слагат спирачни накладки - втора употреба. Ако цените бизнеса си - не икономисвайте от дисковете!

FreeNAS

FreeNAS е безплатен NAS сървър с отворен код, базиран на FreeBSD. Оборудван е с базов пакет за файлов трасфер като CIFS (SMB), NFS, AFP, FTP, SFTP, и SCP5), както и с някои разширени услуги за бекъп и файлова синхронизация ( rsync for *NIX потребители и Unison) с пълнофункционален WEB мениджмънт интерфейс.
FreeNAS заема по-малко от 32MB след като бъде инсталиран на Compact Flash, hard drive или USB key. Варианта с USB Memory Stick е много подходящ поради добрата си отказоустойчивост и ниската цена преди всичко.
.
Изисквания за хардуера
.
- PC x86 със поне 96 MB RAM – като се има впредвид ниската цена на рам паметта добре би било да е с 256 MB или повече (до 1 GB max). Тестовете ми с 2 GB бяха неуспешни и след като малко се поразрових се установи, че актуалната стабилна версия FreeNAS нe адресира 2GB RAM и не стартира.
- CD-ROM, който е нужен само за първоначална инсталация и за да нямате проблеми, ползвайте IDE CD-ROM. SATA CD/DVD устройства са със "плаха" поддръжка на този етап за FreeBSD.
- USB memory stick – поне 32 MB. (едва ли може да се намери вече такъв, но на моделите с 1 GB - цената е около 20-25 лв.)
- HDD – един, два или повече в зависимост от нуждите. В примера си ще калкулирам два диска Hitachi 250 GB, 7200 rpm, 8 MB Cashe, IDE интерфейс, които ще работят в огледало – софтуерен RAID1. Приблизителната им цена е около 80 лв. С ДДС за брой.При RAID1 информацията ще се записва едновременно и на двата диска на огледален принцип. Така получаваме отказоустойчивост при повреда на единия от тях, като ефективния използваем капацитет е 250 GB.
.
Харакеристики и поддържани протоколи
.
- Protocols: CIFS (via Samba) – работи на на ниво application-level networking protocol, основно да осигури достъп до предостъпени файлове и директории между различни точки от мрежата.
- FTP, NFS, SSH, rsync, AFP и UPnP , и iTunes.
- rsync server, client and local sync. – Софтуерно приложение, което синхронизира файлове и директории от една локация към друга с минимизиране на преноса на данни чрез делта кодиране (ако е възможно). Или казано на разбираем език, тази функционалност е много полезна, когато имате два или повече FreeNAS сървъра (в двата ви офиса – в София и Пловдив например) и желаете софийския freenas да бекъпва пловдиския и обратно. Така целия архив на пловдивския офис, освен локално, ще бъде дублиран и в София – автоматично по предварително зададена политика. По този начин правим „собствена” колокация за надеждно архивиране без да се отразява в месечния бюджет на фирмата.
- Unison support. – това е програма за файлова синхронизация. Използва се за синхронизация между файлове в две отделни директории или между работна станция и сървър (NAS) за нуждите на архив. В зародиш програмата е създадена за unix – базирани операционни системи, но настоящем се справя също така добре и на Windows.
- iSCSI targets feature to create virtual disks.
- iSCSI initiator - Internet SCSI позволява да използвате вашия дисков капацитет на freenas през даден сървър с илюзията,че дисковете са закачени директно на сървъра. Това е т.нар. SAN, който в нашия случай с opensource решение няма равно по цена и не отстъпва по функционалност* (за да бъда искрен, трябва да кажа, че за добра скорост на трансфер на данните - изискванията за хардуера скачат ..... при тестовете ми със софтуерен RAID5) Имайки в предвид изпълнение на софтуерен RAID5 в дисков масив от 3x250 GB и примерно 20 активни сесии / потребителя, ни е нужен Pentium 4 2GHz или повече, 1G B RAM и гигабитова мрежова карта. Разлика във времената на запис и четене има и от избора на файловата система, но това е въпрос на настройка и преценка на инсталатора / поддръжката. (Най-добри показатели имаме при UFS, което е предполагаемо)
- Поддържани файлови системи: UFS и ext2/ext3 са изцяло поддържани (както се предполага), NTFS е read-only, а FAT32 е с read/write поддръжка.
- Хард дискове: P-ATA/S-ATA, SCSI, iSCSI, USB and Firewire
- Мрежови карти: Всички жични и безжични модели в списъка за поддръжка на хардуер в FreeBSD 6.
- Boot (стартиране) от HDD, CompactFlash, CD-ROM + floppy disk, или USB flash drive.
- Hardware RAID карти: Всички поддържани от FreeBSD 6.2.- Software RAID нива: 0, 1, 5, JBOD, 5+0, 5+1, 0+1, 1+0
- Дисково кодиране посредством geli.
- Мениджмънт на групи и потребители - тук е едно от слабите места на FreeNAS. С обещание за доразвиване от девелопърите за версия 0.7, управлнието е оскъдно през web-a, но инсталатор с базови познания по *nix операционни системи би се справил с допълнителните ви нужди за права на достъп до файлове и директории чрез команден ред CLI. Поддържа връзка с Active Directory и LDAP, но тази функционалност никога не съм тествал, поради простата причина, че съм ползвал FreeNAS като "място за бекъп".
- SMART подръжка – Self-Monitoring, Analysis and reporting Technology позволява самодиагностика на набор параметри и атрибути на хард дисковете, и превенция при откриване на грешки и дефекти. (само за тези които поддържат SMART технологията).
- SNMP monitoring – Simple Network Management Protocol се използва за мрежови (дистанционен) мениджмънт и мониторинг на устройството в помощ на администратора или бекъп оператора. Предлага ни се и Email log and reporting notification.
- ATA over Ethernet (AoE) – Това е една алтернатива на iSCSI, която има своите предимства и ограничения. Позволява високопроизводителен достъп до SATA дискове – директно по мрежата. Дава възможност за създаване на SAN с ниска цена и стандартни технологии на принципа на масово продаваните „външни, преносими” дискове.
.
Обобщавайки сумарната инвестиция от порядъка на 200-250 лв. в добавка към стар компютър, ние получаваме функциониращ NAS / SAN сървър с базови характеристики, които биха покрили нуждите на голям процент малки фирми. Разбира се, всеки случай е частен и първоначалните разходи могат да варират, но при всички случаи инвестицията е в пъти по-малка спрямо готов, комерсиален продукт.Друг допълнителен момент е заплащането на специалист за инсталацията на подобно решение, което така или иначе трябва да бъде предвидено в бюджета и при комерсиалните продукти.
.
Запускането на подобно решение може да се осъществи и без първоначални инвестиции. Използваме единствено наличен хардуер за запознаване с функционалността и пригодността му за нуждите на вашата организация. След необходимото време за тест и одобрение могат да се оптимизират някои или повечето технически показатели на машината, така че да отговаря на нуждите за отказоустойчивост и капацитет на дисковите масиви, скорост на трансфер на данните и не на последно място – цялостна надеждност.
.
Старт от скрапа ... защо не?

16 September 2008

Модерния номад

Бизнесът се променя непрекъснато и налага нови правила за оцеляване и успех. Много компании в търсене на свещения граал в частност съвършения бизнес модел експериментират с различни дейности, дори доскоро отричани в техния бранш. Съревнованието за конкурентното предимство създава предпоставки за вечното търсене.
Много фирми са осъзнали разликата между продажбите чрез мобилни търговци и продажбите чрез стационарни обекти (складове, магазини и т.н.). Навсякъде, където е възможно стремежът е да се улесни клиента. Казано с други думи – Мохамед ще отиде при планината, ако тя не изгаря от желание да отиде при него. Резултата е бил появата на мобилните търговци, консултанти и произволни специалности, които позволяват част от бизнес процесите да се извършат на място при клиента.
Разбира се пълно щастие няма и следват проблемите от това, че от една страна мобилния служител е на работа, но в същото време е в офиса на клиента. Там по правило няма обособено работно място за него. В миналото мобилния служител се е движел с доволно много папки със себе си, но често се е случвало точно на тази среща да му липсва точно онзи, важният документ.
Днес е малко по- лесно да си мобилен. Бихме могли да вземем със себе си почти целия офис с мобилния компютър. Остават проблемите с актуалността на данните на преносимия компютър спрямо тези в централния офис и сигурността на данните на мобилното устройство. Има все повече и по-качествени решения на тези проблеми. Понастоящем сме свидетели на една сериозна еволюция на електрониката стремяща се да задоволи модерния номад.

Телефон или компютър?

Производителите на мобилни телефони се стремят да ги напълнят с функционалности за да ги превърнат в устройство за мобилен офис. Истината е, че успяват, но само с функционалността. Основния им проблем е ергономичността. Мобилните телефони и смартфоните са подходящи само за прочит на документи, електронна поща и с известни забележки за разглеждане на интернет страници – тук да ме прощават производителите на приложения за мобилен интернет. Мениджърите напоследък се обзавеждат с BlackBerry устройства за да бъдат винаги в час с бизнеса, който управляват. Да, определено са информирани, но абсурдното идва, когато трябва да върнат отговор на електронно съобщение при спазен бизнес етикет.
Познавам много хора, които не обичат да пишат SMS –и, защото цифровата клавиатура ги изнервя. При смартфоните с qwerty клавиатура е малко по-лесно, но с предимство са дамите с малки и изящни пръсти. При господата изнервянето си остава, както и невъзможността за изпращане на качествен отговор.
Мобилните търговци са обзаведени със смартфони със специализиран софтуер, чрез който те могат на място при клиента да описват новата поръчка и текущата продажба.
Удобството е в размера на устройството, но екстрите свършват дотук. Специализирания софтуер има нужда от синхронизация с централната база данни в централния офис. Това предполага, че всяка по-голяма промяна в централния софтуер (обикновено ERP система) изисква промяна и в специализирания софтуер за да могат отново да работят синхронно.

Защо има различни софтуери?

Стандартните или по-известни като IBM PC съвместими компютри работят с широко разпространените операционни системи на Майкрософт или различните линукс дистрибуции. Малките устроиства имат собствени операционни системи, отразяващи техните особености и разлики спрямо по-големите им събратя. Отново можем да открием операционни системи на Майкрософт, пак линукс дистрибуции, Symbian и Palm OS. Особеното при последните е, че те са доста „орязани” като възможности, за да се съберат на значително по-малката памет в мобилния телефон или смартфон и да стартират достатъчно бързо на много по-слабия процесор. Често се налага някои функции да се програмират по различен начин спрямо софтуера за големите компютри. Това налага да се пишат отделни приложения на една и съща ERP система за стандартни компютри и за мобилни телефони. И това е по-добрия вариант, защото другият е приложенията да са писани от различни производители. Тогава синхронизирането е значително по-трудно. Поддръжката на такава система логично е по скъпа от поддръжката на система само със стандартни компютри.

Мобилният компютър

Там където мобилния телефон не се справя го заместваме с мобилен компютър. При него имаме минималната необходима ергономичност за ефективна работа. Операционната система е стандартна и няма нужда от специализиран софтуер заради нея. Офис приложенията също са стандартни и без липсващи функции. И тук обаче има проблеми – доста по-тежък е от един смартфон, доста по-бавно зарежда операционната система дори при условие, че е бил в спящ режим.
Мобилните потребители често са принудени да носят със себе си и смартфон и мобилен компютър за да не бъдат изненадани от ситуацията.
Нелека е задачата на ИТ отдела да поддържа мобилните устройства на пътуващите служители. Поддръжката включва не само хардуер. Софтуера трябва да е унифициран за цялата компания, но настройките обикновено са персонални според отдела, длъжността и личните предпочитания.

Идеалното устройство

Производителите се стремят да налучкат правилното устройство и да го предложат на пазара. Клиентите са точния барометър за продукцията. След всеки нов продукт се появява вълна от статии и дискусии за плюсовете и минусите от него. Това несъмнено усъвършенства продуктите, но голямата истина е, че мобилните потребители са много различни един от друг. Нека вземем за пример физиологичните различия (разликата между мъжката и женската ръка), професионалната специализация на индивида, неговите служебни задължения и длъжностна характеристика, личните му качества и неговата продуктивност.
Идеалното мобилно устройство трябва да бъде на пресечната точка между ергономичност, функционалност, производителност, продължителност на работа, тегло, здравина и др. Проблема е, че всеки потребител има различни тегловни коефициенти за всеки от по-горните параметри.
Едно от възможните решения е с новите продукти излезли сравнително отскоро на пазара.

Нетбук. Що е то?

Това устройство много прилича на ноутбук, но не е. Не и в пълния смисъл на думата. Има си почти всички характеристики на стандартен преносим компютър, но основната му цел е да задоволи потребностите от базова офис дейност без тежки приложения.
Поради тази причина процесора е много енергоспестяващ и много „зелен” (в смисъл на зелени технологии), но това е обратно пропорционално на неговата производителност. Нетбукът в общия случай не е създаден за мултимедия. Можете да си пуснете филм, но натоварването на процесора спокойно ще надхвърли 70 – 80 %. Друг е въпроса как ще четете субтитрите на 8,9 инчов екран с 1024х600 пиксела разделителна способност. Самите производители го доставят с модифициран Линкус или Майкрософт операционна система, избягвайки обаче Виста. В класацията на операционните системи остава само Линукс, ако нетбукът е с твърдотелен твърд диск от типа SSD (Solid State Disk).
Масовите покупки от страна на домашните потребители са продиктувани основно от цената. Само, че сравняват цена на ябълки и круши. Никак не малка разликата в производителността. Това води до един основен извод: Това не може да бъде основен компютър на потребителя.
Естествено всяко правило си има изключения. Единствения вариант за пълноценно използване на мъниците е като терминални станции. През работното време те са на бюрото и са свързани към голям монитор, външни мишка и клавиатура и не на последно място са свързани чрез компютърната мрежа към фирмения терминален сървър.
Терминалния сървър може да се разглежда, като една голяма работна станция на която могат едновременно и независимо един от друг да работят множество потребители. Така всеки си има своя работен екран със своите иконки и документи. Броя потребители зависи от мощността на терминалния сървър и едновременно работещите софтуерни приложения.
Другата добра новина е, че когато излезем от офиса можем да вземем нетбука с нас и да се закачим в нашият терминален сървър отвън. Виждал съм очарованието на лицата при много клиенти осъзнаващи, че те влизат отново в своя терминален профил и виждат своя работен плот със своите иконки и документи дори, когато не се намират в офиса. При стандартните терминални станции това е невъзможно – монитора, мишката и клавиатурата са стандартни и отделно от станцията – т.е. и да вземем стандартната терминална станция с нас, трябва да помъкнем и цялата периферия. Съществува и варианта да се закачаме към фирмения терминален сървър и през произволна стационарна машина (от компютърен клуб например), но да се върнем към нашия мобилен търговец, който е при клиента и няма осигурено работно място.
В близкото минало трябваше да се моли за интернет свързаност за да получи достъп до централния си офис и то при условие, че въобще може да му бъде технически осигурена. Сега мобилните оператори у нас предлагат 3G модеми за достъп до интернет през техните мрежи. Поради естеството на връзката между терминалната станция (нетбука) и терминалния сървър в офиса, трафика е минимален и за голяма част от потребителите включения трафик в минималния пакет е достатъчен. Дори в случайте, когато сме извън големите градове и нямаме 3G покритие скоростта е достатъчна за да си свършим работата.
При терминалния модел на работа се използват ресурсите на сървъра, а терминалната станция има за задача само да визуализира потребителския екран и да предава сигналите от мишката и клавиатурата към сървъра. Това означава, че нямаме нужда от много дисково пространство и от бърз диск, оперативната памет е необходима основно за работеща операционна система без допълнителни приложения и процесорната мощ не е от решаващо значение.

В този ред на мисли реших да направя експеримент със себе си.

За целта ми помогна продуктовия мениджър на Acer от Асбис България – Пламен Цанков. ( Не работят с крайни клиенти. Само с дилъри!) Предостави ми за тестове Acer Aspire One 150 – типичен представител на нетбуците.
От друга страна аз съм типичен представител на мобилен потребител, който е непрекъснато в движение и по офиси на потенциални или настоящи клиенти. На всичкото отгоре в нашата фирма си имаме терминален сървър и на него е инсталирано всичко необходимо за фирмената дейност.
Първият проблем с който се сблъсках беше орязаната линукс версия инсталирана фабрично (няма терминален клиент за Windows – rdesktop, а за капак няма и gcc). С това се справих бързо – външно оптично устройство, малко интернет и нова пълнофункционална линукс дистрибуция грейна на нетбука – нямах желание да откривам поетапно какво точно са орязали във преинсталираната фабрично.
Резултата е, че работи точно така, както е бил проектиран – електронна поща, интернет свързаност и офис приложения локално и... чудесна терминална станция към Windows базиран терминален сървър. Това е и моята препоръка за конфигурация. В случай, че сте потребители на Линукс базирани сървъри пускането в експлоатация е още по-лесно.
Ако сте готови да заплатите лиценз за Windows имайте предвид, че тези мъници са предвидени да работят с XP и то при стандартен твърд диск. С другия е доста по-бавно при локално инсталирани приложения. За повече информация погледнете блога на Bloody’s TechBlog.
При инсталиране на Windows Vista необходимостта от орязване на допълнителните екстри почти обезмисля начинанието.
Другото приложение на нетбука е при поотрасналите деца в гимназиалния курс и студентите. В тяхната учебна среда се предполага наличие на интернет и достъп до уеббазирани услуги. При образованието обикновенно не е необходима огромна изчислителна мощ за стандартните приложения и представянето на мъника е повече от добро.

Изводите

Странно решение от страна на производителите. Желанието да се угоди на потребителите за ниска цена може да изиграе лоша шега на всички по веригата – от R&D екипа през производство, дисрибуция та чак до крайния клиент. Вече се чуват лоши отзиви за увеличеното производство и понижаващите се въпреки това печалби.
Повече по темата в TechNews.bg
Опасението ми е, че потребителите не разбират напълно възможностите на устройството и го приемат за уникално предложение от света на стандартните преносими компютри. Какво по-хубаво? Хем малък – запазена територия за бизнес класата, хем невероятно евтин. Това е една вълна, която са яхнали производители, дистрибутори и дилъри, но тя ще им изиграе лоша шега.
Разочарованието неминуемо ще дойде.
Целевата група клиенти на подобни устройства е ограничена до специфични бизнес процеси изискващи терминален режим на работа или локална работа само с леки офис приложения – в бизнес и образованието.

Внимание!

Нетбука не е алтернатива освен в изброените по-горе два случая. Ако имате нужда от сериозна машина мислете за нетбука, като втора – допълваща.
Голяма част от бизнеса в България и домашните потребители възприемат нетбука за съжаление, като детска играчка и средство за забавление или евтина алтернатива на съвременните ноутбуци.
Смятам, че трябва специалистите от този бранш да сме честни с клиента и да му представим реалното приложение на нетбука, защото продажбите ще свършат рано или късно, но доверието трудно ще бъде върнато.

P.S. Преценете сами за какво ще използвате мъниците!

Важна промяна

Уважаеми читатели,

Искамe да Ви информирамe, че Блогът на Наньо Нанев беше трансформиран в Блог за ИТ анализи. Това се налага поради асоциирането на още един автор – Милен Люцканов.
Вярваме, че общата работа на повече автори ще допринесе за синергията в блога и неговата полза за Вас. Това е начинът да имате на разположение по-често статии, на по-обширни теми в сферата на информационните технологии.
Надяваме се, че и други специалисти ще се присъединят към авторския колектив в бъдеще.

Благодарим Ви за доверието!
10 September 2008

Зелените технологии


Промяната


Законът формулиран от Гордън Мур още в далечната 1965 година (количеството на транзисторите в кристала на процесора ще се удвоява всяка година), като че ли беше непоклатим. Прогнозата се сбъдваше всяка следваща година с удивителна точност до 1995 –а. След това се появи нужда от поправки във времето, за което се удвояваха транзисторите – близо два пъти повече, спрямо периода 1965 – 1995. На фона на общия технологичен бум потребителите не забелязваха забавянето ръстта на производителността. Заводите се прехвърляха на все по-съвършени технологични процеси, увеличавайки обема на продукцията непрекъснато. Това се отнася не само при чиповете, а и за производителите на печатни платки, дискове, монитори и всевъзможна периферия. Цените на електрониката постепенно падаха за щастие на тези, които отдавна мечтаеха за персонален компютър. Стигнахме и дотам, че в разчетите ни за живот на персоналния компютър свалихме границата до три години. Между другото повечето техника трудно доживява до края на гаранционния период без някакъв макар и незначителен проблем. Това обаче дава тласък на индустрията – все по-мощни и все по-малко издържливи компютри. Необходимостта от честа смяна днес е нещо нормално. Равносметката е, че в европейския съюз един средностатистически гражданин за целия си живот изхвърля около 1900 килограма електронен боклук. Умножено по броя жители дава впечатляващ резултат.
В България все още сме в началната фаза – покупките. Логично е при годишните ръстове на продажбите с които се хвалят дистрибуторите у нас да се затрупаме с техника, която не след дълго ще остарее. Положителния момент ще бъде, че няма да е необходимо да си внасяме ИТ техника втора употреба от чужбина – просто количественото натрупване скоро ще достигне критичната маса. Старата техника разбира се ще бъде оползотворена в училища, детски градини и всички роднини имащи нужда от интернет, поща и безплатни разговори.
Рано или късно ще ги настигнем... и западно европейците и американците. Макар и с количеството електронен боклук.
Дали не сме закъснели с реакцията? Разбира се не! Нормално е във времената, когато компютъра беше лукс, никой да не се замисля за рециклиране на старите компоненти.


Всяко правило си има изключения. По времето на социализма се изхвърляха значителни количества платки с елементи по тях на неохранявани псевдо бунища (наричани временни хранилища) без покрив дори. Гледката не беше необичайна около ДЗУ Стара Загора. Аз и мои приятели се навъртахме там за да си набавим електронни компоненти без пари. Имаше и други като нас, но те събираха платките с друга цел. Количеството ценни метали е било пренебрежимо малко за държавната машина, но явно достатъчно много за „събирачите”.
Промените след 1989 година прекратиха производството, а оттам и боклука. „Чистачите” бързо приключиха с остатъците и занятието замря.


Засега поне няма голямо количество електронен боклук. Тайната се крие в находчивостта на нашия сънародник. Виждал съм машини достойни за музейни експонати още да изпълняват задачите си. Те може да сменят собственика и функциите си, но излизат от експлоатация едва, когато стойността на ремонта превишава стойността на нова или втора употреба машина.


С превръщането на компютъра в масов продукт все повече потребители ще станат собственици на повече от необходимата им техника. Това насищане ще доведе до нуждата от събиране на електронните отпадъци.
В миналото звучеше, като виц събирането и рециклирането на такъв вид отпадъци, но само се замислете как звучи днес събиране и рециклиране на спортни коли или часовници „Ролекс”.


Проблемите на високите технологии


Пластмасата, в това число и тази – особенно токсичната, която се използва за производство на компютри, не се преработва от природата веднага. Изхвърления на боклука системен блок са му е необходими сто до двеста години до пълното разграждане. Стъклото на електронно лъчевата тръба от старите монитори с кинескоп се разлагат за около хилядолетие, а при достатъчно благоприятни условия и до милион години!


Не трябва да се забравя, че винаги в производството на електронни компоненти се използват тежки метали, като например хром, живак и олово. Съдържанието им в една здравословна среда е минимално и дори пренебрежимо.


Нека разгледаме типичния кандидат от мониторите за изхвърляне. Това са 14 и 15 инчовите модели CRT монитори, които на общо основание се отравят към своя последен път, освобождавайки място на своите по-съвършени течнокристални колеги. Равносметката от съставките е плашеща. Общото количество на вредните вечества представлява една четвърт от цялата маса. Оставени на слънце, токсините започват да се изпаряват в атмосферата (за последния век съдържанието на живачните пари е нараснало три пъти) и бавно, но сигурно отравят почвата чрез дъждовете. Оттам ги поемат подпочвените води, които от своя страна пренасят вредните вещества в реките. В този ред на мисли е ясно, че само разделното събиране и съхранение не решава проблема. Необходимо е рециклиране при спазване нормите за опазване на околната среда. Това обаче не е никак евтин процес.
За съжаление, днес дори големите играчи в производството на хардуер на въпроса за пълноценна преработка на остарялата техника само размахват ръце – проблема е глобален, за да може да бъде решен ефективно и в кратки срокове. Изход има, но както обикновено, дългия път до него трябва да е постлан с пачки пари.


Докато магнатите си блъскат главите над въпроса къде да дянат компютърния скрап, ентусиасти сред потребителите намират нови приложения на старата техника и дори си организират състезания. Има много примери, като часовник от твърд диск Western Digital, ключодържатели от памети, компютърна кутия – барбекю и дори държач за тоалетна хартия от корпуса на стар Макинтош.


Да направим стандарти за защита!


Правителствата на много страни, по правило с растящ пазар, доста живо се интересуват от въпроса за опазване на околната среда и отдавна не смятат зелените и производните им организации, милеещи за природата и техните членове за безделници. Например от средата на 2006 година във всички страни на Евросъюза действа забрана за превоз на товари (в това число и компютърни компоненти), които не отговарят на строгия стандарт ROHS. Основните цели на директивата – да се понижи замърсяването и да се предотврати разрушаването на околната среда, също и съхраняване здравето на хората, ползващи електроника. Заинтересуваните в по-подробното изучаване на директивата, нейните методи за въздействие на участниците и допълнителна информация, свързана с ROHS, могат да проверят на специализирания сайт http:/www.rohs.gov.uk .
Дадения стандарт достатъчно твърдо ограничава съдържанието на вредни вещества в продукцията и принуждава производителите на електроника под страх от загуби да организират така производството си, че да получат правото да лепят заветните зелени стикери. Понякога дори компании, като Apple, им се е налагало да преустановят продажбите на даден продукт за дадена територия. Например видеокамерата iSight за зоната Евросъюза.
Съществува и друг не по-малко строг стандарт – WEEE, който допълва ROHS и прави живота на хардуерните производители непоносим, а този на населението на Европа – безопасен. Тази директива регулира процеса по създаването, използването, преработването и повторното използване.


Диета за ИТ


Оставения включен за през нощта компютър влияе негативно не само на сметката Ви за електроенергия, но и на здравето Ви поради високото ниво на шумовия фон.Това е само върхът на айсберга. Голяма част от електроенергията се произвежда от топлоелектрически централи, които изгарят огромни количества органично гориво. КПД на такива централи е достатъчно малко сравнено с количеството изхвърлени в атмосферата изгорели газове.
Единствения начин за редуциране на вредното влияние е редуциране на енергопотреблението. Скритата полза за потребителите е по-малките сметки за електроенергия. В международен мащаб скритата полза е за енерговносителите. Европейският съюз съвсем отскоро се присети, че е станал доста зависим от руските енергоизточници. Сега тепърва се създават комисии от политици и учени, които да предложат програми за енергийна ефективност на национално и след това на европейско ниво.


Какво да прави отделния потребител?


Всички сме чували за различните енергоспестяващи режими в електронните изделия. Почти всяка операционна система може да изключва твърдите дискове и/или монтора по график предварително зададен от потребителя. Доста усилия бяха хвърлени от производителите на компютърна техника в последните години за повишаване на енергийната ефективност.


И има защо. Нека посмятаме.


Цената на електроенергията в момента е почти 20 стотинки на киловатчас (в това число – пренос, достъп до мрежа, акциз... и „последния да затвори вратата”). Дори когато един персонален компютър консумира само 350 W, той ще ви докара разходи от почти 615 лева на година, ако работи непрекъснато. Действително много рядко се стига до използване на цялата мощност непрекъснато. Казано с други думи 350 W е максималната мощност. За да бъде съвместим с най-новия стандарт Energy Star 4.0, един персонален компютър трябва да консумира не повече от 50 W в режим на престой и 4 W в режим на хибернация. Борбата не спира дотук, сега е в разработка Energy Star 5.0. За сравнение малкият нетбук на Acer – Aspire One консумира не повече от 0.96 W в спящ режим и 0.9 W в режим на standby.

Първите стъпки към личната енергийна ефективност са:


1.Ползвайте експертен съвет при покупката на електроника. Купете си машина, която отговаря най-добре на нуждите Ви и същевременно отговаря на последните енергийни стандарти.
2.Направете енергийните настройки на компютъра да бъдат на границата между Вашите потребности и максималното спестяване на електроенергия. Пълна ефективност не можем да получим, защото ще загубим функционалност или дори ще стигнем до момент на невъзможна работа. Режима на заспиване при липса на потребителска активност е един от най-сериозните методи за спестяване на електроенергия при преносимите и десктоп компютрите. Пряката полза за потребителя е по бързото зареждане на операционната система при отчетена активност.
3.Новите, „зелени” компютри освен, че пестят елетроенергия, имат доста сериозно предимство – процеса при рециклиране е по-евтин. Ще можем по-лесно да се „оттървем” от старата техника.
4.Ненужните, но работещи компютри дарявайте за образованието.
5.Разказвайте на Вашите познати за ползите от енергийната ефективност.

Така можем да си осигурим „зелено” бъдеще и да сме сигурни, че поколенията след нас ще наследят планета в добро здраве.


Ползата за потребителя

Енергийната ефективност е от изключителна важност за мобилните потребители. От прецизната настройка на системата, компонентите и стила на работа зависи живота на батерията. Съвремените номади с ноутбук под ръка бързо се просвещават в науката за енергийна ефективност преследващи по-дълго време на работа. Това е положителен момент макар и с принудително образоване в тази сфера.
В края на 2006 година в Европа стартира продажби първия зелен компютър от VIA под името Crusader Carbon 3 PC. С оглед на цена под 600 USD и прилична комплектация, включваща 15,4 инчов LCD монитор и лицензен Windows XP, беше логично тези машини да се превърнат в широко използвани в офисите – там където няма ресурсоемки приложения и служителите не отмарят с 3D игри. В допълнение към плюсовете на този модел е ниската консумация, следствие от това – липса на активно охлаждане на процесора и следствие на последното – по-тих офис. Маркетинголозите от VIA са вложили в понятието „Carbon Free” ниското енергопотребление на процессора – около 20 W. За сравнение: Pentium-4 в режим на натоварване „дърпа” не по-малко от 100W.

На уебстраницата на VIA има калкулатор, който показва колко дървета са необходими за да почистят въздуха и да преработят въглеродния диоксид обратно в кислород за всеки процесор през целия жизнен цикъл на едно PC. Просто въведете мощността. Това важи за произволна електрическа машина, като например телевизор, пералня, хладилник и т.н.
Безспорния успех на ASUS тази година със своя модел нетбук EeePC накара почти всички уважаващи себе си производители да излязат със собствено предложение на пазара. Към днешна дата основната конфигурация, която се предлага е с процесор Intel Atom 1.6Ghz, 512 до 1024MB оперативна памет и дискове от 8GB SSD до 160GB SATA. Новото устройство е в класа на слабите преносими компютри. Основното му предназначение е за ползване на интернет, електронна поща и базова текстообработка. Това се налага първо поради намалената мощност на процесора и второ поради влошената ергономичност. Енергийните показатели обаче са повече от добри. Ефективната работа на батерии е около 2 часа и малко – производителите са надценили енергоспестяването и са сложили в повечето модели 3 клетъчна батерия. Очаква се след края на октомври да се появи на пазара и 6 клетъчна батерия за същите модели.
В следващия пост на блога ще разгледам по-подробно приложението и възможностите на нетбуците.

Алтернативното електропроизводство

В Европейския съюз е сключена спогодба между държавите членки с предварително дефинирани срокове и облекчения за построяването на възобновяеми източници на енергия. Бяхме свидетели на своеобразен бум във ВЕЦ-овете. По северното крайбрежие и района на подбалкана са изградени ферми от ветрогенератори. Има различни методи и способи за зелено производство на електроенергия, но основното е в нейното разумно използване. Повече за алтернативния добив можете да прочетете тук.


След тегленето на чертата


Предриетите стъпки от ИТ бранша в цял свят определено са правилни. Много критици оценят това като маркетингово шоу за привличане на повече клиенти, но това е един разумен начин да потребяваме само толкова, колкото ни е нужно. Това е единствения начин да продължим технологичното развитие и да запазим природата.