(stay tuned for the English version)

В продължение към предишния пост „Човекът ИТ отдел в малкия бизнес“ тук ще разгледаме
основните мотиви за изнасяне на ИТ услуги. Малкият мащаб на пазара в България и неговите участници предопределят необходимостта от споделен ресурс. Всеки бизнес, колкото и малък да е той, има нужда от почти същите услуги, аналогично на големите корпорации. Разликата е, че големите имат мащаба и възможностите да създадат и поддържат вътрешна ИТ организация.
А какво да прави малкият бизнес? Да получи същите услуги със същото или дори по-добро качество при това на по-ниска цена?!?! Как е възможно при условие, че дори наемането на един специалист трудно оправдава разходите от гледна точка на това колко и с какви задачи е натоварен той?
Основният виновник е мащаба.
Малкият бизнес представлява 92% от целият бизнес в Европа и в голямата си част той е доверил ИТ услугите на външни доставчици. Последните предоставят на разнообразни клиенти ИТ услуги и по този начин споделят ресурса си и възможностите си с тях. Има многобройни причини за изнасяне на една, няколко или всички ИТ услуги към външен доставчик или доставчици. Списъкът по-долу няма претенциите да е пълен, но дава обща картина за мотивите при вземане на подобни решения.

6-те основни причини за изнасяне на ИТ услуги

1. Нямате никакъв или достатъчно ИТ персонал
Вероятно срещате част или всички проблеми описани в поста „Човекът ИТ отдел в малкия бизнес“.  В допълнение към вътрешния ИТ специалист можете да се обръщате към външен специалист само в случай на възникнал проблем, но решението е само на този проблем. Липсва стратегически подход и съобразяване на всички останали и взаимно свързани фактори. Дългосрочен договор с външен доставчик на ИТ услуги, пряко заинтересован да реши ефективно появилите се проблеми за да не се налага да пилее ресурси отново, значително понижава риска от повтарящи се инциденти. Правилният подход е разпределение на отговорностите и дългосрочна стратегия.

2. Липсват необходимите знания, умения или опит
Технологиите са много и в непрекъсната конкуренция. Дори да мигрирате към по-новото поколение на същият продукт, то разликите в технологиите са съизмерими с напредъка в сектора. Непрекъснатото обновяване на знанията е новото статукво. Изнасянето на ИТ услуги позволява да се възползвате от колективното познание и непрекъснато осъвременяващ се опит на външния доставчик.

3. Съотношение цена/стойност
Външният доставчик Ви предлага по-ниска цена при същото или по-добро качество и надеждност на ИТ услугите. В повечето случай, плащайки за външни ИТ услуги, всъщност получавате освен тях и проверени процеси, работещи модели и подход за интегриране на най-полезното от света на технологиите за Вашият бизнес. Външният ИТ доставчик предоставя услуги в различни сектори, към разнообразни клиенти. Събирането на знания и опит, не само в ИТ, е много по-бързо и в много по-голям спектър. Неочакван бонус може да се окаже размяната на контакти между клиентите на един  доставчик, обикновено изразяващо се в нови продажби. Не забравяйте, че растежа на клиента е един от основните интереси на неговите доставчици.
А вашият ИТ доставчик помага ли Ви в тази насока?

4. Фокусиране върху основната дейност
Хибриден модел – изнасяте основно тривиалните и рутинни ИТ услуги, докато жизнено важните за бизнеса остават отговорност на вътрешния ИТ специалист. ИТ услугите, които не поддържат основни бизнес функции, могат лесно да се поемат от външен доставчик. Останалите ИТ услуги се поддържат от Вашия ИТ специалист. Вече фокусиран, той ще разполага с повече време да оптимизира и автоматизира ИТ процесите и услугите. Не на последно място ще има време за ползотворна комуникация с ръководството и ИТ потребителите за подобряване на услугите и внедряване на нови проекти.

5. Бизнес секторът в които работите е сериозно повлиян от технологиите
Отдавна сме навлезли в дигиталната ера. Технологиите еволюират експоненциално. Само в случай, че основната дейност не е в сферата на ИТ, бизнесът е желателно да редуцира ресурси в управлението на ИТ услуги и да се концентрира върху основната си дейност. Зависимостта от технологиите расте с не по-бавни темпове. Новите поколения са новите клиенти, новите партньори и новите конкуренти. Те растат заобиколени от технологии и очакват да им бъдат в помощ при всекидневните задачи.
А задачата на всеки бизнес е растеж, нали?

6. Адаптивност на бизнеса
Един бизнес е толкова адаптивен, колкото повече успешни проекти може да реализира за същото или по-кратко време. Идва ли Ви наум поне един нов бизнес проект, който да не се нуждае от ИТ услуги под някаква форма? Правилното интерпретиране на бизнес стратегията, отключващи прост и устойчив дизайн и допълнени с бързата и успешна имплементация са ключови фактори за успех на проекта.
Кой бизнес би оцелял без способността да отговори на постоянно променящата се бизнес среда?

Появата на облачните изчисления позволи скъпите технологии да бъдат споделени между много потребители и това да понижи цената. Инфраструктурата при клиентите намалява с всяка изминала година за сметка на облачни услуги под една или друга форма. Вашият ИТ специалист мигрира от поддръжка на хардуер и софтуер към управление на доставчици на ИТ услуги. Важна особеност, но често подценявана от страна на бизнеса е, че изнасянето на инфраструктура в една или друга степен изнася и услуги.

Защо инфраструктурата и услугите са свързани? Доставчиците на външни услуги предоставят своята инфраструктура далеч не заради печалбите. Те са изключително малки и съизмерими с тези на дистрибуторите на същите устройства и софтуер. Разликата между двата вида доставчици е в това, че доставчикът на инфраструктурни (облачни) услуги трябва да закупи цялото оборудване и софтуер, да поддържа квалифициран екип, условия и разходи в дейтацентъра за да бъде налична услугата. Остават всички рискове дали ще бъдат натоварени ресурсите в необходимият обем за да се покриват оперативните разходи и да се изплати оборудването, което старее морално доста бързо. Дистрибуторите продават „стоката“ и получават заплащането напълно в момента на продажбата или след договореният период.
Симбиозата при преследване интересите и на клиента и на доставчика на инфраструктура, като услуга, могат да съвпаднат най-добре при предоставяне на допълнителни услуги. Това може да бъде бекъп, архивиране, възстановяване в друг дейтацентър при авария, системна поддръжка и т.н. Доставчикът може да реализира допълнителни приходи от същият клиент и с по-голям процент печалба, като натовари по-оптимално своите ИТ специалисти. На бизнес език - без да увеличава оперативните разходи. Клиента от своя страна изнася инфраструктурата, нейното управление и базовите услуги на тясно специализиран в това доставчик на по-ниска цена и при по-високо качество.     

А Вие знаете ли кои ИТ услуги е икономически обосновано Вашата организация да изнася към външен доставчик?

Как се прави преглед на ИТ услугите и икономически анализ… следете следващите постове.

Оставям темата отворена и приветствам коментари и предложения, както от колеги от ИТ бранша, така и от консуматорите на ИТ услуги - ИТ потребители и техните ръководители. Ако сте напълно съгласни или пък нямате мнение за коментар, то също споделете поста с Ваши колеги, приятели и познати. Ще е интересно да съберем повече мнения.

Благодаря Ви предварително!